Σύλλογος

ΚΟΜΑΝΤΟΣ 74

Εκτύπωση

(Ο Σύλλογός μας δεν έχει καμία σχέση με πολιτικά κόμματα-οργανώσεις. Δεν έχει προστάτες και δεν εκπροσωπείται από κανένα τρίτο. Συνεργάζεται και αγωνίζεται με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Πολεμιστών ΕΛ.ΔΥ.Κ 74 για τη διατήρηση ζωντανής της μνήμης των πεσόντων ηρώων, τη διάδοση-διάσωση της ιστορίας μας και την ικανοποίηση των αιτημάτων των μελών μας με συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας κλπ. Δεν αναγνωρίζει αποκόμματα πολεμικών οικιακοοικογενειακών συλλόγων Κύπρου με ευρείες ονομασίες, Αγωνιστές, Βετεράνοι και Έλληνες πολεμιστές Κύπρου 1964-1967 και 1974, με ορισθέντες-αυτοβαπτισθέντες ισόβιους προέδρους και μέλη από διπλοεγγραφές με υπεύθυνες δηλώσεις και «πολεμοτουρίστες. Μάχεται τους γλύφτες, ψηφουλάκηδες, προβολάκηδες, λιβανιστές και εκμεταλλευτές της μνήμης των πεσόντων Ηρώων συμπολεμιστών μας και των αγώνων μας).

Το Βιβλίο των δημοσιογράφων κ κ Γιάννη Φασουλά και Γιάννη Σκάλκου, εκδόσεις «Αγαθός Λόγος» κ Διονυσίου Μακρή, με τίτλο «ΝΙΚΗ» στη Νεκρή Ζώνη—η Αντίσταση της Α΄ Μοίρας Καταδρομών στον «Αττίλα και την Προδοσία» στην Κύπρο το έτος 1974, με το ενσωματωμένο dvd των ιδίων με τίτλο «Ήρωες Χωρίς Παράσημα», το οποίο αποτελεί ένα ιστορικό ντοκουμέντο και με τις αρ. 1662/19-10-2011 και Σ.383/26-11-2012.αποφάσεις των Γ. Ε. Στρατού και Αεροπορίας του ΥΕΘΑ εγκρίθηκε η άδεια εισόδου παρουσίασής του στις μονάδες του Στρατού και της Αεροπορίας στην Ελληνική Επικράτεια, θα το βρείτε στα γραφεία του Συλλόγου μας, τους τόπους όλων των εκδηλώσεων του Συλλόγου μας, στους εκλεγμένους πολεμικούς αντιπροσώπους του Συλλόγου μας στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Βασίλη Παρασκευόπουλο τηλ. 2310-653967---669872 κιν 6938-983469, ΠΕ Χανίων κ Αργύρη Μαλακωνάκη τηλ 28240-22538-κιν 6972-084992 και στην Κύπρο κ Τανίδη Χρήστο τηλ 00357-22388386 και μετά από τηλεφωνική συνεννόηση στέλνεται στα χέρια των ενδιαφερομένων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό στην τιμή των 15€ συν τα έξοδα αποστολής .

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΟΜΑΝΤΟΣ 74»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

άρθρο 1

Το Καταστατικό του υπάρχοντος και εδρεύοντος στην Αθήνα Σωματείου, που αναγνωρίστηκε με την αρ. 1464/1985 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την επωνυμία «Σύλλογος Λοκατζήδων που μετείχαν στην απόβαση της Κύπρου, στις 21-7-74- ΚΟΜΑΝΤΟΣ 74», τροποποιείται, συμπληρώνεται και κωδικοποιείται από την αρχή μέχρι τέλους, ως παρακάτω:

άρθρο 2
Επωνυμία-Έδρα του Σωματείου

1. Η επωνυμία του Σωματείου θα είναι:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΟΜΑΝΤΟΣ 74»
2. Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.
3. Δύναται να ιδρυθούν Παραρτήματα σε μεγάλες πόλεις, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή να καταργηθούν με απόφαση πάλι του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δεν εξυπηρετούν τους σκοπούς του Συλλόγου.
4.Επίσης με τη διαδικασία των αρχαιρεσιών του άρθρου 24 του παρόντος ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ορίζονται τοπικοί αντιπρόσωποι στους νομούς του κράτους,, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύλλογο σε τοπικό επίπεδο (Στρατιωτικές αρχές-Αυτοδιοικήσεις α΄ και β΄ βαθμού κλπ).

άρθρο 3.
Σκοπός του Συλλόγου.

Σκοπός του Συλλόγου είναι:
α. Η σύσφιξη των σχέσεων και η δημιουργία δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των Λοκατζήδων που έλαβαν μέρος στην μοναδική στην Ελληνική ιστορία αεραποβατική επιχείρηση στην Κύπρο, τη νύκτα της 21ης/22ας Ιουλίου 1974, με αεροσκάφη NOR-ATLAS της Πολεμικής Αεροπορίας.
β. Η διατήρηση της μνήμης των συναδέλφων που έπεσαν εκτελώντας το καθήκον τους για την πατρίδα και η προβολή σε εθνικό επίπεδο της θυσίας των.
γ. Η ηθική δικαίωση και αποκατάσταση και η ανύψωση στην κοινωνία της θέσης αυτών που επέζησαν κατά την επιχείρηση αυτοκτονίας, όπως ορθά χαρακτηρίστηκε από τον ξένο και ελληνικό τύπο η αποβατική επιχείρηση στην Κύπρο, τη νύκτα της 21ης/22ας Ιουλίου 1974 καθώς και η διεκδίκηση ίσης μεταχείρισης και αντιμετώπισης με με αυτή των προγενεστέρων πολεμιστών ως προς τη χορήγηση των ευεργετημάτων.
δ. Η αδιάκοπη προσπάθεια προς τους κρατικούς φορείς για παροχή κάθε βοήθειας στους γονείς των φονευθέντων συναδέλφων Λοκατζήδων και την πρόσληψη των παιδιών τους και των αδελφών τους στο Δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, στις ΔΕΚΟ τις Νομαρχίες και τους Δήμους.
ε. Η συγκέντρωση εντύπου υλικού από τη ζωή την εκπαίδευση και τη δράση στις Μονάδες καταδρομών (Α΄ Μοίρα Καταδρομών και τη Γ΄ Μοίρα Αμφιβίων Καταδρομών), την αεραπόβαση και τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Κύπρο μέχρι την επιστροφή μας στην Ελλάδα και τις δραστηριότητες του Συλλόγου
στ. Η ανέγερση μνημείων για τους πεσόντες συναδέλφους Λοκατζήδες κατά την αεραποβατική επιχείρηση και κατά τις επιχειρήσεις εναντίον των Τουρκικών στρατευμάτων εισβολής στην Κύπρο.
ζ. Η οργάνωση εκδηλώσεων ψυχαγωγικού χαρακτήρα, όπως εκδρομών, περιηγήσεων, συνεστιάσεων κ.λ.π
η. Η παροχή αρωγής, κατά το μέτρο της δυνατότητας του Συλλόγου, σε μέλη μας ή τις οικογένειές τους που χρειάζονται βοήθεια.

άρθρο 4
Μέσα για την επίτευξη του σκοπού

Τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού είναι:
α. Η αλληλεγγύη, η ανάπτυξη στενής συνεργασίας και φιλίας μεταξύ των μελών.
β. Η πραγματοποίηση εκδρομών, συνεστιάσεων, χορών και παραστάσεων στις δημόσιες αρχές.
γ. Η στενή επαφή και συνεργασία με τις δημόσιες αρχές για την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων του Συλλόγου και των Μελών.
δ. Η συνεργασία με άλλους συλλόγους που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
ε. Η συμμετοχή στις πάσης φύσεως Εθνικές και Τοπικές εορτές και εκδηλώσεις και η κατάθεση στεφάνων, απέχοντας όμως από οποιαδήποτε πολιτική ή κομματική δραστηριότητα.
στ. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η σύνδεση του Συλλόγου με οποιαδήποτε πολιτική ή ωφελιμιστική οργάνωση η σύλλογο που επιδιώκει σκοπούς διάφορους από αυτούς που ορίζονται στο άρθρο 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΛΗ- ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ- ΔΩΡΗΤΕΣ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

άρθρο 5

Μέλη του Συλλόγου

Μέλη του Συλλόγου μπορεί να γίνουν:
α. Οι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και Στρατιώτες της Α΄ Μοίρας Καταδρομών καθώς και της Γ΄ Μοίρας Αμφιβίων Καταδρομών, οι οποίοι μετά την αερομεταφορά τους στην Κύπρο, τη νύκτα 21ης/22ας Ιουλίου 1974 συγκρότησαν την 35η Μοίρα καταδρομών, στην οποία υπηρέτησαν από 22 Ιουλίου 1974 μέχρι 25-3-1975, ημερομηνία επιστροφής και του τελευταίου από την 35η Μοίρα Καταδρομών, ανεξάρτητα του συνολικού χρόνου παραμονής τους στη μονάδα αυτή.
β. Οι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και Στρατιώτες της Α΄ Μοίρας Καταδρομών, που υπηρετούσαν στη μονάδα αυτή την 21η Ιουλίου 1974 και δεν έλαβαν μέρος στην αερομεταφορά και τις επιχειρήσεις στην Κύπρο.
γ. Οι γονείς, οι σύζυγοι, τα ενήλικα τέκνα και τα αδέλφια των ζώντων ή φονευθέντων κατά την αερομεταφορά ή στις επιχειρήσεις στην Κύπρο.
δ. Οι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί της πολεμικής Αεροπορίας που μετείχαν στην αερομεταφορά της Α΄ Μοίρας Καταδρομών και μίας Διμοιρίας της Γ΄ Μοίρας Αμφιβίων Καταδρομών στην Κύπρο, τη νύκτα της 21ης/22ας Ιουλίου 1974.
ε. Οι μόνιμοι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί καθώς και οι γονείς, οι σύζυγοι, τα ενήλικα τέκνα και τα αδέλφια των ζώντων ή φονευθέντων κατά την αερομεταφορά ή στις επιχειρήσεις στην Κύπρο (παράγραφοι α, β γ και δ του ιδίου άρθρου) δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι)

άρθρο 6
Εγγραφή μελών στο Σύλλογο.

1. Για να γίνει κάποιος μέλος του Συλλόγου υποβάλλει έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει στην αμέσως επομένη συνεδρίασή του για την εγγραφή ή μη του αιτούντος. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για μη αποδοχή της αίτησης εγγραφής κάποιου στο Σύλλογο, πρέπει να είναι δικαιολογημένη, υπόκειται δε σε έφεση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο και καθίσταται έτσι υποχρεωτική για όλους.
2. Οποιαδήποτε μέλος για την εγγραφή του καταβάλει στο Σύλλογο δέκα (10) ευρώ, καθώς επίσης και ετήσια συνδρομή τριάντα (30) ευρώ καταβλητέα μέχρι την 31ην του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους.
3.Τα παραπάνω ποσά μπορεί να αυξομειώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

άρθρο 7
Διάκριση μελών.

1. Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται:
α. Σε Ενεργά.
Είναι τα μέλη που ορίζονται στο άρθρο πέντε (5) παράγραφοι α και β, πλην των μόνιμων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
β. Σε Προαιρετικά.
Είναι τα μέλη που ορίζονται στο άρθρο πέντε (5) παράγραφος γ και οι μόνιμοι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί των παραγράφων α και β του άρθρου 5, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
γ. Σε Επίτιμα.
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται μόνο τα Ενεργά μέλη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στο Σύλλογο.
2.Τα Επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από οποιαδήποτε χρηματική συνδρομή. Μπορεί να προσκαλούνται τιμής ένεκεν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οσάκις κρίνεται τούτο σκόπιμο, χωρίς δικαίωμα ψήφου ή και να μετέχουν των Γενικών Συνελεύσεων με δικαίωμα ψήφου.
3. Τα μέλη που ανακηρύσσονται Επίτιμα δε χάνουν την ιδιότητα του Ενεργού Μέλους, ούτε στερούνται του δικαιώματος του Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι για οποιοδήποτε αξίωμα που αφορά το Σύλλογο.

άρθρο 8

Διαγραφή Μελών

1.Τα μέλη του Συλλόγου διαγράφονται στις εξής περιπτώσεις.
α. Για παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού, για ανάπτυξη δραστηριότητας αντίθετης με τους σκοπούς του Συλλόγου ή για λόγους ηθικής τάξης.
β. Για προσπάθεια πολιτικοποίησης ή κομματικοποίησης του Συλλόγου.
γ. Για μη εκπλήρωση των οποιωνδήποτε οικονομικών τους υποχρεώσεων, πλην συνδρομών πάνω από ένα χρόνο, από τότε που δημιουργήθησαν και μετά από ένα μήνα από την ειδοποίησή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.
δ. Όταν στερηθούν των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
ε. Όποιος ζητήσει τη διαγραφή του με έγγραφη δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή επιστρέψει ενυπόγραφα αλληλογραφία του συλλόγου ως απαράδεχτη.
στ. Για χρησιμοποίηση του συλλόγου για προσωπική προβολή και ίδιον όφελος.
ζ. Για προσβολή της μνήμης των νεκρών Ηρώων με οποιοδήποτε τρόπο
η. Για σκόπιμη πρόκληση ζημιάς στην περιουσία του συλλόγου-Παρεμπόδιση, υπονόμευση και εναντίωση στις δραστηριότητες του Συλλόγου.
Θ. Για υποκατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των εκλεγμένων ή ορισμένων εκπροσώπων, χωρίς προηγούμενη άδεια.
2. Οι διαγραφές γίνονται με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των περιπτώσεων 1α και 1β που γίνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Επανεγραφή επιτρέπεται, εφόσον εξέλιπαν οι λόγοι της διαγραφής και καλυφτούν ανάλογες οικονομικές εισφορές, που απώλεσε ο σύλλογος εξ αιτίας της διαγραφής.

άρθρο 9
Περιουσία - Πόροι.

1. Η περιουσία του Συλλόγου είναι.
α. Τα Ακίνητα και Κινητά
β. Τα αποταμιευμένα χρηματικά ποσά
γ. Οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο, που νόμιμα αποκτάται.
2. Πόροι του Συλλόγου είναι.
α. Οι εγγραφές και οι συνδρομές των μελών.
β. Προαιρετικές και έκτακτες εισφορές των μελών
γ. Οι Δωρεές και Κληρονομιές
δ. Οι Τόκοι των Κεφαλαίων
ε. Τα έσοδα από διάφορες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, καθώς και οποιαδήποτε άλλο έσοδο που νόμιμα έρχεται στο Σύλλογο.
3. Τα κεφάλαια του Συλλόγου κατατίθενται σε Τράπεζα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, της έδρας του Συλλόγου, σε λογαριασμό που ανοίγεται στο όνομα του ταμία, του προέδρου και του Αντιπροέδρου.
4. Η διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο με απόφασή του προεγκρίνει τις. δαπάνες πάνω από Χίλια πεντακόσια ( 1500) ευρώ. Οι δαπάνες μέχρι το ποσό αυτό ενεργούνται χωρίς προέγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σύμπραξη του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία, εγκρινόμενες εκ των υστέρων από το Διοικητικό Συμβούλιο.

άρθρο 10
Υποστηρικτές - Δωρητές Ευεργέτες.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να δέχεται δωρεές ή κληρονομιές. Οι προσφέροντες στο Σύλλογο ανακηρύσσονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ακολούθως:
α. Υποστηρικτές.
Είναι εκείνοι που προσφέρουν χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας άνω των διακοσίων (200) ευρώ.
β. Δωρητές.
Είναι εκείνοι που προσφέρουν χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας χιλίων (1000) ευρώ και άνω .
γ. Ευεργέτες
. Είναι εκείνοι που προσφέρουν χρηματικά ποσά, ή αντικείμενα αξίας τριών χιλιάδων
( 3000) ευρώ και άνω.
2. Τα παραπάνω ποσά μπορεί να αυξομειώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .
3. Τα ονόματα των παραπάνω εγγράφονται σε πίνακα, ο οποίος αναρτάται σε εμφανές μέρος των Γραφείων του Συλλόγου.

άρθρο 11

Προϋπολογισμός

1. Τα έξοδα του Συλλόγου πραγματοποιούνται με βάση τον προϋπολογισμό που συντάσσεται στην αρχή κάθε χρόνου και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού περιλαμβάνονται όλα τα έσοδα, από κάθε πηγή, επίσης και τα έξοδα που θα πραγματοποιηθούν αναλυτικά. Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση δαπάνης, που δεν έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό, παρά μόνο με απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Μέχρι να εγκριθεί ο προϋπολογισμός, μπορεί να πραγματοποιηθούν δαπάνες μέχρι του 1/15 του ετήσιου προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους κατά κωδικό δαπάνης.
4. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

άρθρο 12
Όργανα του Συλλόγου

Όργανα του Συλλόγου είναι
α. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
γ. Οι περιφερειακοί Αντιπρόσωποι (Περ..Αν)
δ. Η Ελεγκτική Επιτροπή

άρθρο 13
Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου είναι το ανώτατο όργανο του και μπορεί να αποφασίζει για οποιαδήποτε θέμα που αφορά το Σύλλογο.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η αποκλειστική και η μόνη αρμόδια για τα κατωτέρω θέματα.
α. Διάλυση του Συλλόγου
β. Τροποποίηση του Καταστατικού
γ. Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
δ. Αύξηση ή μείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
ε. Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής
στ. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής από οποιαδήποτε ευθύνη.
ζ. Έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού, μετά από εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
η. Έγκριση του Απολογισμού - Ισολογισμού, μετά από σχετική Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
θ. Αποφασίζει για τα θέματα της ημερησίας διάταξης και γενικά για οποιαδήποτε θέμα που αφορά το σύλλογο, πειθαρχικά και διαγραφές μελών, που δεν είναι αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Οι αποφάσεις για τα παραπάνω θέματα πρέπει να λαμβάνονται κατά νόμο και κατά τα ειδικώς οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος Καταστατικού.
4. Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου διακρίνεται σε Τακτική Γενική Συνέλευση και Έκτακτη Γενική Συνέλευση
5. Τις εργασίες των Τακτικών και Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων διευθύνει τριμελές Προεδρείο που εκλέγεται από την εκάστοτε συνερχόμενη Γενική Συνέλευση . (Τακτική ή Έκτακτη)
6. Δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα ταμειακά εντάξει Ενεργά μέλη. Ενεργό μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει και να ψηφίσει για άλλο ή άλλα μέλη, που κωλύονται να παραβρεθούν στη Γενική Συνέλευση με απλή Δήλωση-Εξουσιοδότηση του κωλυομένου, που κατατίθεται έγκαιρα στον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης από τον εκπρόσωπό του.
7. Την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, αφού διαπιστώσει την ύπαρξη απαρτίας.
8. Αμέσως μετά την έναρξη η Γενική Συνέλευση εκλέγει από τα ταμειακά εντάξει ενεργά μέλη το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης για να διευθύνει τις εργασίες της. Το προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο (2) Γραμματείς.
9. Γι αυτό, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καλεί τα μέλη που επιθυμούν να εκλεγούν στο Προεδρείο να δηλώσουν υποψηφιότητα. Στην συνέχεια τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης με ανάταση του χεριού εκλέγουν πρώτα τον Πρόεδρο και μετά τους δύο (2) Γραμματείς. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος γίνεται καταμέτρηση. Στο Προεδρείο δεν μπορεί να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής.
10. Η θητεία των μελών του Προεδρείου αρχίζει από τη στιγμή της εκλογής τους και λήγει με την κήρυξη της λήξης των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.
11. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στην πρώτη συνεδρίασή της, με τα παρόντα και αντιπροσωπευόμενα ενεργά μέλη που είναι ταμειακά εντάξει.
12. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για να είναι έγκυρες πρέπει να λαμβάνονται με πλειοψηφία άνω του ημίσεως των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών με ανάταση του χεριού και είναι φανερές εκτός, εάν κατά νόμο ή το παρόν Καταστατικό, απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία.
13. Ειδικώς για τη μεταβολή του σκοπού του Συλλόγου απαιτείται συμφωνία απάντων των ταμειακά εντάξει Ενεργών μελών του Συλλόγου.
14. Ταμειακά εντάξει μέλη είναι τα μέλη εκείνα που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, προς το Σύλλογο, σε χρόνο πριν από την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.
15. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό είναι απολύτως δεσμευτικές για τους απουσιάζοντες, καίτοι κληθέντων και για τα μέλη που για οποιοδήποτε λόγο μειοψήφησαν.
16.Στις Γενικές Συνελεύσεις συζητούνται και αποφασίζονται τα θέματα, που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη και όσα προταθούν από τα μέλη.
17. Για ζητήματα εμπιστοσύνης εναντίον του Διοικητικού Συμβουλίου ή μελών αυτού και προσωπικά ζητήματα των μελών οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική με ψηφοδέλτια ψηφοφορία.

Τακτική Γενική Συνέλευση

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μια φορά κάθε τρία χρόνια το μήνα Νοέμβριο.
2. Η Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ανακοινώνεται στα μέλη του Συλλόγου τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες, πριν από την ημέρα συνεδρίασης, με αποστολή έγγραφης πρόσκλησης με το Ταχυδρομείο (ΕΛΤΑ) σε όλα τα μέλη της ή με δημοσίευσή της σε μια πρωινή και μια απογευματινή ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα.
3. Στην έγγραφη πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο τόπος, η χρονολογία, η ώρα και τα προς συζήτηση θέματα της ημερησίας διάταξης.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

1. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται οποτεδήποτε, είτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε μετά από υποβολή έγγραφης αίτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, από το 1/3 των ταμειακά εντάξει ενεργών μελών του Συλλόγου, που οφείλουν να αναφέρουν και τους λόγους οι οποίοι επιβάλλουν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση και το θέμα ή τα θέματα που θα συζητηθούν.
2. Στην τελευταία περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την επίδοση σ ΄αυτό της αίτησης να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των ταμειακά εντάξει ενεργών μελών του Συλλόγου με θέμα ημερήσιας διάταξης το θέμα η τα θέματα που αναφέρονται στην αίτηση.
3. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, της άρνησής του διατυπωμένης εγγράφως, αυτή συγκαλείται από τους αιτούντες ή την Ελεγκτική Επιτροπή και ανακοινώνεται στα μέλη τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της.
4. Στην πρόσκληση σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αναφέρονται η ημερομηνία, η ώρα , ο τόπος και τα προς συζήτηση θέματα, διαφορετικά αυτή θεωρείται, ότι δε συγκλήθηκε ποτέ.

άρθρο 14.
Διοικητικό Συμβούλιο.

1. Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου εκλέγονται κατά σειρά πλειοψηφίας, με μυστική ψηφοφορία για μια τριετία, από Τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Επανεκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται.
3. Τα μέλη που αποτελούν το επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο είναι τα εξής:
α. Πρόεδρος
β. Αντιπρόεδρος
γ. Γενικός Γραμματέας
δ. Ταμίας
ε. Σύμβουλοι τρεις (3)
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να διαμένουν μόνιμα στο Λεκανοπέδιο Αττικής.
5. Οποιαδήποτε νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή του συνέρχεται με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος μέλους και με μυστική ψηφοφορία συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Αν το πλειοψηφήσαν μέλος παραλείψει να συγκαλέσει το συμβούλιο την ευθύνη για τη σύγκληση αναλαμβάνει ο δεύτερος σε ψήφους σύμβουλος και ούτω κάθε εξής. Η σύγκληση συνεδρίασης κοινοποιείται στα μέλη δύο (2) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης.
6. Σε καμία περίπτωση οι ιδιότητες περισσοτέρων αξιωμάτων του ενός δεν μπορεί να συμπέσουν στο αυτό πρόσωπο, πλην αυτές του προέδρου και του αντιπροέδρου.
7. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλείπουν ή παραιτούνται ή οπωσδήποτε αποχωρούν, αντικαθίστανται, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τους κατά σειράν πλειοψηφήσαντας (επιλαχόντες) υποψηφίους για το Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες. Προκειμένου για τους Πρόεδρο ή Ταμία διεξάγεται μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι όλα άμισθα, παρέχουν δε τις υπηρεσίες τους δωρεάν.
9. Τα οδοιπορικά έξοδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου που κινούνται για υπηρεσία εκτός έδρας ή κατοικίας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούν δαπάνες του Συλλόγου και καταβάλλονται σε οποιαδήποτε δικαιούχο από το Ταμείο του Συλλόγου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζει το εκάστοτε καταβλητέο ποσό.
10. Τα εκλεγόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει:
α. Να είναι μέλη του Συλλόγου τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες κατά
την ημέρα των αρχαιρεσιών.
β. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
γ. Να μη συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού.

άρθρο 15.
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα, εκτός του μήνα Αυγούστου. Έκτακτα δε όταν καλείται από τον Πρόεδρο ή μετά από αίτηση, τουλάχιστον τριών (3) από τα μέλη του, με έγγραφη αίτησή τους που θα περιέχει και τα προτεινόμενα για συζήτηση θέματα. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται μέσα σε τρεις (3) ημέρες να καλέσει τα μέλη σε συνεδρίαση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και έγκυρα αποφασίζει για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντα, τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη με παρόντα μεταξύ αυτών τον Πρόεδρο, ή όταν κωλύεται αυτός, τον Αντιπρόεδρο. Οι αποφάσεις, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, με μυστική ή φανερή ψηφοφορία, κατά την κρίση του Προέδρου. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου υπέρ του θέματος, που έχει ψηφίσει.
3. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας κατά την Τακτική ή Έκτακτη συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει χωρίς άλλη πρόσκληση μετά από τρεις (3) ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, οπότε η συνεδρίαση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία παρόντων τριών (3) μελών, με παρόντα μεταξύ αυτών τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο.
4. Η πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για Τακτική συνεδρίαση αποστέλλεται επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης, προκειμένου δε για Έκτακτη συνεδρίαση τρεις (3) ημέρες και σε κατεπείγουσα περίπτωση μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες τηλεφωνικά. Στην πρόσκληση πρέπει να ορίζεται ο τόπος, η ημέρα της εβδομάδας, η ώρα, και τα προς συζήτηση θέματα της συνεδρίασης.
5. Οποιαδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να εισάγει προτάσεις για συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόταση αναγράφεται στην ημερησία διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης.
6.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις που λαμβάνονται σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία δεν παρέστησαν ή παριστάμενα διαφώνησαν και η διαφωνία τους γράφτηκε με αίτησή τους στα πρακτικά. Ευθύνονται όμως προσωπικά και αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τους νόμους, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και λογοδοτούν σε αυτή.
7. Απαγορεύονται απολύτως οι πολιτικές ή άλλες εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης συζητήσεις στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου υποχρεωμένου να επαναφέρει στην τάξη οποιαδήποτε παραβάτη της παρούσας διάταξης.
8. Για οποιαδήποτε συνεδρίαση συντάσσεται από το Γραμματέα συνοπτικό πρακτικό στο οποίο αναγράφονται η χρονολογία, τα συζητηθέντα θέματα κατά σειρά συζήτησης και οι ληφθείσες αποφάσεις.
9. Το πρακτικό κάθε συνεδρίασης αναγιγνώσκεται και επικυρώνεται στην επομένη συνεδρίαση. Μετά την επικύρωση καταχωρείται στο βιβλίο Πρακτικών στο οποίο υπογράφουν τα παρόντα κατά την συνεδρίαση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Του πρακτικού λαμβάνουν γνώση και τα τυχόν απόντα μέλη.
10. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να βρίσκονται μέσα στα πλαίσια των νόμων, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
11. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να παραβρίσκονται ανελλιπώς κατά τις Τακτικές και Έκτακτες συνεδριάσεις και να ειδοποιούν τον Πρόεδρο για οποιαδήποτε κώλυμά τους.
12. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει, χωρίς ειδοποίηση, για τέσσερις (4) συνεχείς τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, καλείται από τον Πρόεδρο να αναφέρει το λόγο της απουσίας του. Σε περίπτωση μη απάντησης μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον κατά σειρά πλειοψηφήσαντα (επιλαχόντα) υποψήφιο για το Διοικητικό Συμβούλιο στις τελευταίες αρχαιρεσίες.

άρθρο 16.
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Διοικεί το Σύλλογο, διαχειρίζεται την περιουσία του και αποφασίζει, σύμφωνα με το Καταστατικό, για οποιοδήποτε θέμα που προάγει τους σκοπούς του, πλην των αποφάσεων εκείνων που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και την ακριβή τήρηση του καταστατικού.
3. Συγκαλεί τις τακτικές, έκτακτες και επείγουσες συνελεύσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις τακτικές ή έκτακτες συνελεύσεις της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου.
4. Εγκρίνει τις τακτικές και έκτακτες δαπάνες του Συλλόγου.
5. Συντάσσει την έκθεση πεπραγμένων και δραστηριότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Απολογισμό - Ισολογισμό της τριετίας που έληξε και τα υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
6.Μπορεί να αναθέτει ειδικά καθήκοντα σε ένα ή περισσότερους συμβούλους ή και απλά μέλη, ενεργά ή μη, τα οποία επιθυμούν να βοηθήσουν το Σύλλογο και έχουν ειδικές γνώσεις.
7.. Διοργανώνει εκδηλώσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα όπως συνεστιάσεις, εκδρομές, περιηγήσεις κ.λ.π.

άρθρο 17
Καθήκοντα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον οποιαδήποτε Διοικητικής, Δικαστικής αρχής και παντός τρίτου.
2. Προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί αυτό σε συνεδριάσεις, προεδρεύει των συνεδριάσεων και διευθύνει τις συζητήσεις αυτών. Δίνει το λόγο με τη σειρά στους αιτούντες και αφαιρεί αυτό από τον τυχόν παρεκτρεπόμενο ή από τους τυχόν παραβαίνοντες τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, απαγορεύει τις πολιτικές συζητήσεις, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, λύνει ή αναβάλλει τις συνεδριάσεις.
3. Σε επείγουσες περιπτώσεις λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες θέτει, εκ των υστέρων για την έγκρισή τους, στο Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, μονογράφει και θεωρεί όλα τα λογιστικά βιβλία, υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και με τον Ταμία τις εντολές πληρωμών και τις επιταγές αναλήψεων.
5. Λαμβάνει γνώση όλης της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας του Συλλόγου.
6 .Ενημερώνει, έγκαιρα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για επικείμενη συνάντηση με αρμοδίους παράγοντες, πριν και μετά. Στις συναντήσεις αυτές πρέπει να παρευρίσκονται δυο ακόμα μέλη, και κατά προτίμηση ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας.
7. Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να αναλαμβάνει υποχρεώσεις ή να δίνει υποσχέσεις έναντι τρίτων, χωρίς να το γνωρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
8..Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

άρθρο 18
Καθήκοντα Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Αντιπρόεδρος ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Προέδρου, όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει.
2. Συμβάλλει στην ευόδωση, γενικά, του σκοπού του Συλλόγου.
3. Τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει, ένας (1) από τα μέλη που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

άρθρο 19
Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα.

1. Διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί το αρχείο και φυλάσσει τη σφραγίδα.
2. Επιβεβαιώνει με την υπογραφή του την ακρίβεια οποιαδήποτε εγγράφου που εκδίδεται από το Σύλλογο.
3. Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου .
4. Συντάσσει την έκθεση πεπραγμένων και δραστηριότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, τον απολογισμό-ισολογισμό της τριετίας που έληξε, σε συνεργασία με τον Ταμία.
5. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία καταχωρεί στο βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων και το προσκομίζει για υπογραφή στα μέλη στην επόμενη συνεδρίαση.
6.Το Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένας (1) από τα μέλη που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .
7. Τηρεί τα κάτωθι βιβλία:
α. Πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.
β. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Μητρώο μελών του Συλλόγου.
δ. Φακέλους αρχείου.
ε. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
στ. Οποιαδήποτε άλλο βιβλίο ή ευρετήριο που χρειάζεται.

άρθρο 20
Καθήκοντα Ταμία Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Ο Ταμίας ευθύνεται για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία ή δαπάνη που έγινε κατά παράβαση του καταστατικού και για οποιαδήποτε υπέρβαση του προϋπολογισμού.
2. Ευθύνεται για οποιαδήποτε έλλειψη χρημάτων οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο, αν αποδειχθεί.
3. Τηρεί με τάξη και επιμέλεια τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία του Ταμείου που παραμένουν σε ασφαλή χώρο στο γραφείο του συλλόγου και σε καμία περίπτωση δε μεταφέρει αυτά εκτός αυτού.
4. Απαγορεύεται η χρήση ή διάθεση χρημάτων του Συλλόγου για προσωπικό όφελος.
5. Οποιαδήποτε πληρωμή πρέπει να αποδεικνύεται με την υπογραφή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και παραστατικών στοιχείων (αποδείξεις, τιμολόγια κ.λπ)
6. Για οποιαδήποτε είσπραξη χρηματικού ποσού εκδίδει ισόποση διπλότυπη απόδειξη, είσπραξης που υπογράφεται από τον ίδιο τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.
7. Τα χρήματα του Συλλόγου κατατίθενται σε Τράπεζα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο της έδρας του Συλλόγου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε λογαριασμό που ανοίγεται στο όνομα του Ταμία, του Προέδρου και του Αντιπρόεδρου του Συλλόγου.
8. Στα χέρια του ταμία μπορεί να παραμείνει ποσό οριζόμενο κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών του Συλλόγου.
9. Ο Ταμίας τηρεί τα κάτωθι βιβλία.
α. Βιβλίο Ταμείου
β. Βιβλίο διπλότυπων αποδείξεων
10.Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο για χρονικό διάστημα μέχρι δυο μήνες αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας. Αν η απουσία του Ταμία πρόκειται να διαρκέσει περισσότερο από δυο (2) μήνες αντικαθίσταται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 7.

άρθρο 21
Καθήκοντα Λοιπών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου .

1. Οι σύμβουλοι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούν εποικοδομητική εργασία στο συμβούλιο.
2. Στους συμβούλους μπορεί να εκχωρηθούν αρμοδιότητες κάποιου τομέα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

άρθρο 22
Καθήκοντα Περιφερειακών Αντιπροσώπων

1. Όσοι έχουν στην περιοχή τους πεσόντα Ήρωα συνάδελφό μας, κύριο μέλημά τους είναι η ανέγερση προτομής.
2. Φροντίζουν να τακτοποιούν τις υποθέσεις παροχών- ευεργετημάτων, (Ζώνη Πρόσω, κλπ) από το σύλλογο στα μέλη και κάνουν προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Επικοινωνούν με τα μέλη της περιοχής τους και φροντίζουν για την τήρηση των διατάξεων του καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.
4. Φροντίζουν να εισπράττουν τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών περιοχής των, προς το σύλλογο.
5. Συμμετέχουν στις τοπικές εορτές, επετείους και λοιπές εκδηλώσεις, ως τοπικοί εκπρόσωποι του συλλόγου και
6. φροντίζουν για τη συμμετοχή των μελών στα μνημόσυνα, Γενικές Συνελεύσεις, συνεστιάσεις, τοπικές και γειτονικές συγκεντρώσεις, που διοργανώνει ο σύλλογος και άλλα συγγενικά σωματεία.

άρθρο 23
Ελεγκτική Επιτροπή

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου από την Τακτική Γενική Συνέλευση και έχει τριετή (3τή) θητεία.
2. Η επιτροπή είναι τριμελής (3) με δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο εκλεγείς ως Πρόεδρος αυτής από τη Γενική Συνέλευση.
3. Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής, που εκλείπει ή παραιτείται ή οπωσδήποτε αποχωρεί, αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε δέκα (10) ημέρες.
4. Αρμοδιότητες Ελεγκτικής Επιτροπής.
α. Ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
β. Ενεργεί τακτικούς ελέγχους στην οικονομική διαχείριση, ελέγχει τις οικονομικές πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου , τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, τις πηγές εσόδων καθώς και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες.
γ. Ελέγχει τα λογιστικά βιβλία καθώς και τα δικαιολογητικά των δαπανών τα οποία υποχρεούται να θέτει στη διάθεσή της ο Ταμίας.
δ. Υποχρεούται όπως, δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να διενεργήσει έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου και να συντάξει έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της διαφωνεί συντάσσει χωριστή έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

άρθρο 24
Αρχαιρεσίες

1. Κάθε τρία (3) χρόνια το μήνα Νοέμβριο διενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και των περιφερειακών Αντιπροσώπων των Νομών του Κράτους.
2. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται στην έδρα του Συλλόγου από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή την ίδια ημέρα και στον ίδιο τόπο μαζί με τις εργασίες της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου που προηγούνται χρονικά των αρχαιρεσιών.
3. Η προκήρυξη των αρχαιρεσιών γίνεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των, και γνωστοποιείται στα μέλη με αποστολή πρόσκλησης ταχυδρομικά ή με δημοσίευση σε μια πρωινή και μια απογευματινή εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα.
4. Στην προκήρυξη των αρχαιρεσιών καλούνται τα ενεργά μέλη που επιθυμούν να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εφορευτικής Επιτροπής να υποβάλουν αντίστοιχα αίτηση υποψηφιότητας στο Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου.
5. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο και για την Εφορευτική Επιτροπή έχουν μόνο τα ενεργά μέλη που είναι ταμειακά εντάξει και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
6. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να υποβληθούν- κατατεθούν στο Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
7. Οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου συνεδριάζει και ανακηρύσσει τους υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και καταρτίζει πίνακα υποψηφίων τον οποίο αυθημερόν αναρτά σε εμφανές μέρος των γραφείων του Συλλόγου.
8. Στον πίνακα υποψηφίων τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά κάτω από την επικεφαλίδα ως κάτωθι:

"ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΚΟΜΑΝΤΟΣ 74»
ΤΗΣ ................................................"....
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ: α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.
β. ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
γ. ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

9. Μετά την κατάρτιση του πίνακα των υποψηφίων το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί τριμελή Εφορευτική Επιτροπή με κλήρωση από τους υποψηφίους για την Εφορευτική Επιτροπή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τοιαύτης υποψηφιότητας το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά στη συγκρότηση τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής από τα ενεργά μέλη.
10. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και ένα απλό μέλος.
11. Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορούν να διορισθούν μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
12. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο
13. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο είναι μικρότερος από τον προβλεπόμενο αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμπληρώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή δε διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου αλλά τα μέλη που υπέβαλαν υποψηφιότητα και αυτά που ορίσθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούν το νέο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
14 Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα ενεργά και επίτιμα μέλη που είναι ταμειακά εντάξει.
15 Ταμειακά εντάξει μέλη είναι τα μέλη εκείνα που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο σε χρόνο , πριν από τις αρχαιρεσίες.
16. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής ψηφίζουν στην αρχή ή το τέλος της ψηφοφορίας.

άρθρο 25
Διαδικασία ψηφοφορίας.

1. Κάθε ψηφοφόρος που παρουσιάζεται ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής επιδεικνύει το δελτίο ταυτότητάς του. Η Εφορευτική Επιτροπή γράφει τον ψηφοφόρο στο πρωτόκολλο αυτών που ψηφίζουν, αφού πρώτα διαπιστώσει ότι είναι γραμμένος στον εκλογικό κατάλογο, του δίνει ένα (1) ψηφοδέλτιο και ένα (1) φάκελο, σφραγισμένα και τα δυο με τη σφραγίδα του Συλλόγου και μονογραφημένα από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.
2. Στη συνέχεια ο ψηφοφόρος με το ψηφοδέλτιο και το φάκελο στα χέρια αποσύρεται σε ιδιαίτερο χώρο μέσα στην αίθουσα ψηφοφορίας και εκφράζει την προτίμηση του υπέρ των υποψηφίων σημειώνοντας σταυρό αριστερά και πριν από τον αύξοντα αριθμό. Ο σταυρός προτίμησης σημειώνεται με μολύβι διαρκείας μαύρης ή μπλε απόχρωσης. Σταυρός προτίμησης που έχει σημειωθεί με μολύβι άλλης απόχρωσης, δε λαμβάνεται υπόψη. Μετά βάζει το ψηφοδέλτιο μέσα στο φάκελο και κολλάει το φάκελο. Τέλος επιστρέφει, επιδεικνύει το φάκελο στην Εφορευτική Επιτροπή ρίχνει το φάκελο μέσα στην κάλπη και εξέρχεται από την αίθουσα.

άρθρο 26
Διαλογή-καταμέτρηση ψήφων.

1. Όταν λήξει η ψηφοφορία ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής απομακρύνει τους τυχόν παραμένοντας στην αίθουσα και κηρύσσει την αποπεράτωση της ψηφοφορίας..
2. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ορίζει τα καθήκοντα κάθε μέλους και αρχίζει η διαλογή των ψηφοδελτίων.
3. Ανοίγεται η κάλπη και γίνεται καταμέτρηση των φακέλων που βρέθηκαν μέσα. Αν ο αριθμός των φακέλων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των ψηφισάντων με βάση το πρωτόκολλο ψηφοφορίας, τότε καταστρέφονται, στην τύχη, τόσοι φάκελοι, όσοι είναι οι πλεονάζοντες. Τέλος οι φάκελοι επανατοποθετούνται στην κάλπη.
4. Μετά τα παραπάνω το μέλος της επιτροπής που έχει ορισθεί από την Εφορευτική Επιτροπή παίρνει από την κάλπη ένα-ένα φάκελο, τον ανοίγει και βγάζει το ψηφοδέλτιο. Οποιαδήποτε έγκυρο ψηφοδέλτιο αριθμείται με τη σειρά εξαγωγής του από την κάλπη και μονογραφείται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής με τη μονογραφή του δίπλα από κάθε σταυρό προτίμησης που υπάρχει στο ψηφοδέλτιο. Ακολούθως σημειώνει ολογράφως το συνολικό αριθμό σταυρών προτίμησης στο πάνω μέρος του ψηφοδελτίου. Τέλος σημειώνεται ο αριθμός του ψηφοδελτίου στον πίνακα διαλογής ψήφων και έναντι του ονόματος του υποψηφίου ο σταυρός προτίμησης υπέρ του οποίου έχει σημειωθεί στο ψηφοδέλτιο.
5. Δε λαμβάνεται υπόψη ο σταυρός προτίμησης, εάν ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής δεν έχει υπογράψει στο ψηφοδέλτιο παραπλεύρως του σταυρού και δεν έχει αναγράψει ολογράφως το συνολικό αριθμό σταυρών προτίμησης, που σημειώθηκαν στο ψηφοδέλτιο.
6. Ψηφοδέλτιο που δεν έχει κανένα σταυρό ή έχει περισσότερους από επτά (7) σταυρούς είναι άκυρο. Άκυρο είναι επίσης το ψηφοδέλτιο που έχει διακριτικά γνωρίσματα. (λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις κ.λπ)
7. Μετά το πέρας της διαλογής αθροίζονται οι σταυροί κάθε υποψηφίου, κλείνεται ο πίνακας διαλογής ψήφων και υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και θεωρείται από τον Πρόεδρό της.

άρθρο 27
Καθήκοντα Εφορευτικής Επιτροπής.

1. Η Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, την έκδοση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών και την ανακήρυξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
2. Το πρωί της ημέρας των αρχαιρεσιών παραλαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο το εκλογικό υλικό (εκλογικοί κατάλογοι –ψηφοδέλτια -φάκελοι-κάλπη κ.λ.π. )
3. Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας ελέγχει και ασφαλίζει την κάλπη. Διαβάζει τον πίνακα των υποψηφίων, παρουσιάζει αυτούς στη Γενική Συνέλευση και εξηγεί με σαφήνεια στα μέλη τον τρόπο ψηφοφορίας.
4. Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας και τον μη επηρεασμό των ψηφοφόρων.
5. Για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και τη διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων τηρεί τα κάτωθι έντυπα:
α. Εκλογικό κατάλογο που της παραδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο
β. Πρωτόκολλο ψηφοφορίας. Εγγράφονται με τη σειρά προσέλευσης οι ψηφοφόροι.
γ. Πίνακας διαλογής ψήφων.
6. Αμέσως μετά την διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων κλείνονται το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και ο πίνακας διαλογής των ψήφων και υπογράφονται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
7. Τέλος συντάσσει πρακτικό αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών με τη σειρά πλειοψηφίας των υποψηφίων και ανακηρύσσει τα μέλη που εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Το πρακτικό αποτελεσμάτων υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
8. Το πρακτικό αποτελεσμάτων πρέπει να περιλαμβάνει:
α. Το συνολικό αριθμό των εκλογέων που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο.
β. Το συνολικό αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν.
γ. Τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων.
δ. Τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων
ε. Τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έλαβε κάθε υποψήφιος με σειρά πλειοψηφίας.
9. Τέλος με τη φροντίδα και την ευθύνη του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής όλο το εκλογικό υλικό συσκευάζεται καλά και με ασφάλεια παραδίδεται στο νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο, που είναι υποχρεωμένο να το φυλάξει τρεις (3) μήνες και σε περίπτωση προσφυγής κατά των αρχαιρεσιών μέχρι την τελεσίδικη απόφαση, οπότε και το καταστρέφεται, συντασσομένου πρωτοκόλλου καταστροφής.

άρθρο 28
Σημαία του Συλλόγου

Η σημαία του συλλόγου έχει δύο ομοειδείς όψεις, μήκος δύο (2) μέτρα και πλάτος ένα μέτρο και είκοσι εκατοστά (1,20) φέρει δε γύρωθεν χρυσαφή κρόσσια. Είναι χρώματος λευκού και στο κέντρο φέρει το έμβλημα των Δυνάμεων Καταδρομών Πάνω από αυτό και κυκλικά αναγράφονται με γράμματα μήκους οκτώ (8) εκατοστών και χρώματος χρυσαφή με περίγραμμα χρώματος καφέ, οι λέξεις ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΟΜΑΝΤΟΣ 74»
Το Σήμα αποτελείται από εξωτερικό περίγραμμα μήκους δύο εκατοστών χρώματος κόκκινου εσωτερικό περίγραμμα
χρώματος κίτρινου, στην κορυφή του οποίου αναγράφεται ο λογότυπος « Ο ΤΟΛΜΩΝ ΝΙΚΑ » και φόντο πράσινο, όπου υπάρχει σήμα αποτελούμενο από δύο (2) πτέρυγες, δεξιά και αριστερά, ξιφολόγχη στη μέση, κάτω από την ξιφολόγχη και τις πτέρυγες υπάρχει ταινία χρώματος σκούρο μπλε.

άρθρο 29
Σφραγίδα του Συλλόγου

Ο Σύλλογος έχει δική του στρογγυλή σφραγίδα που φέρει δύο κύκλους, στον πρώτο εσωτερικό κύκλο υπάρχει το έμβλημα των Δυνάμεων Καταδρομών και στο δεύτερο εξωτερικό κύκλο αναγράφονται κυκλικά οι λέξεις «ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΚΟΜΑΝΤΟΣ 74".

άρθρο 30
Θυρεός του Συλλόγου

Ο Σύλλογος έχει ως θυρεό το έμβλημα των μονάδων καταδρομών ήτοι:
Σήμα που αποτελείται από δύο (2) πτέρυγες, δεξιά και αριστερά, ξιφολόγχη στη μέση, πάνω από την ξιφολόγχη και τις πτέρυγες αναγράφεται ο λογότυπος « Ο ΤΟΛΜΩΝ ΝΙΚΑ » κάτω από την ξιφολόγχη και τις πτέρυγες αναγράφεται ο λογότυπος «ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ»

άρθρο 31
Εορτή Συλλόγου

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καθορίζεται η ετήσια εορτή του Συλλόγου.

άρθρο 32
Διάλυση του Συλλόγου

1. Ο Σύλλογος διαλύεται όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από 20 ή όταν συντρέχουν οι οριζόμενοι από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Νόμου λόγοι.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την παρουσία των 3/4 ταμειακά εντάξει ενεργών μελών και με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
3. Η περιουσία του Συλλόγου διατίθεται από τα εναπομείναντα ενεργά μέλη του Συλλόγου στη Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων.

άρθρο 33
Τροποποίηση του Καταστατικού

Για να ληφθεί απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου από τη Γενική Συνέλευση, ως μόνης αρμοδίας, απαιτείται η νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία των ¾.

άρθρο 34
Εκπροσώπηση του Συλλόγου

Ο Σύλλογος εκπροσωπείται ενώπιον κάθε Διοικητικής και Δικαστικής αρχής και παντός τρίτου με τον Πρόεδρό του, σε περίπτωση κωλύματος του προέδρου, ο σύλλογος εκπροσωπείται από το μέλος του Προεδρείου του συλλόγου, που θα ορίσει ο με απόφασή του ο Πρόεδρος.

άρθρο 35

Οποιοδήποτε ζήτημα που δεν προβλέπεται ή δε ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, εφόσον δεν είναι αντίθετο στους νόμους, λύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

άρθρο 36

Το παρόν καταστατικό του άνω Σωματείου εγκριθέν αρχικά με την, υπ' αριθ. 1464/1985 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρηθέν με αύξοντα αριθμό 13605 στο Βιβλίο των Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών, αποτελεί το κατ΄ αρχήν από 22 άρθρα. Ήδη, το Καταστατικό τούτο τροποποιήθηκε, κατά το άρθρο 33, με την ομόφωνη απόφαση των μελών του κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 3ης Νοεμβρίου 2002, αποτελείται συνολικά από τριάντα έξη (36) άρθρα, κωδικοποιήθηκε και θέλει ισχύσει τούτο από της εγκρίσεώς του υπό του Πρωτοδικείου Αθηνών και της καταχωρίσεώς του στο Βιβλίο των Σωματείων του άνω Πρωτοδικείου.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2002.

Το Προεδρείο της Τ.Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Α' Γραμματέας Ο Β' Γραμματέας

(Τ.Υ.) (Τ.Υ.) (Τ.Υ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΟΜΑΝΤΟΣ 74»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

άρθρο 1

Το Καταστατικό του υπάρχοντος και εδρεύοντος στην Αθήνα Σωματείου, που αναγνωρίστηκε με την αρ. 1464/1985 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την επωνυμία «Σύλλογος Λοκατζήδων που μετείχαν στην απόβαση της Κύπρου, στις 21-7-74- ΚΟΜΑΝΤΟΣ 74», τροποποιείται, συμπληρώνεται και κωδικοποιείται από την αρχή μέχρι τέλους, ως παρακάτω:

άρθρο 2
Επωνυμία-Έδρα του Σωματείου

1. Η επωνυμία του Σωματείου θα είναι:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΟΜΑΝΤΟΣ 74»
2. Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.
3. Δύναται να ιδρυθούν Παραρτήματα σε μεγάλες πόλεις, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή να καταργηθούν με απόφαση πάλι του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δεν εξυπηρετούν τους σκοπούς του Συλλόγου.
4.Επίσης με τη διαδικασία των αρχαιρεσιών του άρθρου 24 του παρόντος ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ορίζονται τοπικοί αντιπρόσωποι στους νομούς του κράτους,, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύλλογο σε τοπικό επίπεδο (Στρατιωτικές αρχές-Αυτοδιοικήσεις α΄ και β΄ βαθμού κλπ).

άρθρο 3.
Σκοπός του Συλλόγου.

Σκοπός του Συλλόγου είναι:
α. Η σύσφιξη των σχέσεων και η δημιουργία δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των Λοκατζήδων που έλαβαν μέρος στην μοναδική στην Ελληνική ιστορία αεραποβατική επιχείρηση στην Κύπρο, τη νύκτα της 21ης/22ας Ιουλίου 1974, με αεροσκάφη NOR-ATLAS της Πολεμικής Αεροπορίας.
β. Η διατήρηση της μνήμης των συναδέλφων που έπεσαν εκτελώντας το καθήκον τους για την πατρίδα και η προβολή σε εθνικό επίπεδο της θυσίας των.
γ. Η ηθική δικαίωση και αποκατάσταση και η ανύψωση στην κοινωνία της θέσης αυτών που επέζησαν κατά την επιχείρηση αυτοκτονίας, όπως ορθά χαρακτηρίστηκε από τον ξένο και ελληνικό τύπο η αποβατική επιχείρηση στην Κύπρο, τη νύκτα της 21ης/22ας Ιουλίου 1974 καθώς και η διεκδίκηση ίσης μεταχείρισης και αντιμετώπισης με με αυτή των προγενεστέρων πολεμιστών ως προς τη χορήγηση των ευεργετημάτων.
δ. Η αδιάκοπη προσπάθεια προς τους κρατικούς φορείς για παροχή κάθε βοήθειας στους γονείς των φονευθέντων συναδέλφων Λοκατζήδων και την πρόσληψη των παιδιών τους και των αδελφών τους στο Δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, στις ΔΕΚΟ τις Νομαρχίες και τους Δήμους.
ε. Η συγκέντρωση εντύπου υλικού από τη ζωή την εκπαίδευση και τη δράση στις Μονάδες καταδρομών (Α΄ Μοίρα Καταδρομών και τη Γ΄ Μοίρα Αμφιβίων Καταδρομών), την αεραπόβαση και τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Κύπρο μέχρι την επιστροφή μας στην Ελλάδα και τις δραστηριότητες του Συλλόγου
στ. Η ανέγερση μνημείων για τους πεσόντες συναδέλφους Λοκατζήδες κατά την αεραποβατική επιχείρηση και κατά τις επιχειρήσεις εναντίον των Τουρκικών στρατευμάτων εισβολής στην Κύπρο.
ζ. Η οργάνωση εκδηλώσεων ψυχαγωγικού χαρακτήρα, όπως εκδρομών, περιηγήσεων, συνεστιάσεων κ.λ.π
η. Η παροχή αρωγής, κατά το μέτρο της δυνατότητας του Συλλόγου, σε μέλη μας ή τις οικογένειές τους που χρειάζονται βοήθεια.

άρθρο 4
Μέσα για την επίτευξη του σκοπού

Τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού είναι:
α. Η αλληλεγγύη, η ανάπτυξη στενής συνεργασίας και φιλίας μεταξύ των μελών.
β. Η πραγματοποίηση εκδρομών, συνεστιάσεων, χορών και παραστάσεων στις δημόσιες αρχές.
γ. Η στενή επαφή και συνεργασία με τις δημόσιες αρχές για την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων του Συλλόγου και των Μελών.
δ. Η συνεργασία με άλλους συλλόγους που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
ε. Η συμμετοχή στις πάσης φύσεως Εθνικές και Τοπικές εορτές και εκδηλώσεις και η κατάθεση στεφάνων, απέχοντας όμως από οποιαδήποτε πολιτική ή κομματική δραστηριότητα.
στ. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η σύνδεση του Συλλόγου με οποιαδήποτε πολιτική ή ωφελιμιστική οργάνωση η σύλλογο που επιδιώκει σκοπούς διάφορους από αυτούς που ορίζονται στο άρθρο 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΛΗ- ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ- ΔΩΡΗΤΕΣ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

άρθρο 5

Μέλη του Συλλόγου

Μέλη του Συλλόγου μπορεί να γίνουν:
α. Οι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και Στρατιώτες της Α΄ Μοίρας Καταδρομών καθώς και της Γ΄ Μοίρας Αμφιβίων Καταδρομών, οι οποίοι μετά την αερομεταφορά τους στην Κύπρο, τη νύκτα 21ης/22ας Ιουλίου 1974 συγκρότησαν την 35η Μοίρα καταδρομών, στην οποία υπηρέτησαν από 22 Ιουλίου 1974 μέχρι 25-3-1975, ημερομηνία επιστροφής και του τελευταίου από την 35η Μοίρα Καταδρομών, ανεξάρτητα του συνολικού χρόνου παραμονής τους στη μονάδα αυτή.
β. Οι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και Στρατιώτες της Α΄ Μοίρας Καταδρομών, που υπηρετούσαν στη μονάδα αυτή την 21η Ιουλίου 1974 και δεν έλαβαν μέρος στην αερομεταφορά και τις επιχειρήσεις στην Κύπρο.
γ. Οι γονείς, οι σύζυγοι, τα ενήλικα τέκνα και τα αδέλφια των ζώντων ή φονευθέντων κατά την αερομεταφορά ή στις επιχειρήσεις στην Κύπρο.
δ. Οι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί της πολεμικής Αεροπορίας που μετείχαν στην αερομεταφορά της Α΄ Μοίρας Καταδρομών και μίας Διμοιρίας της Γ΄ Μοίρας Αμφιβίων Καταδρομών στην Κύπρο, τη νύκτα της 21ης/22ας Ιουλίου 1974.
ε. Οι μόνιμοι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί καθώς και οι γονείς, οι σύζυγοι, τα ενήλικα τέκνα και τα αδέλφια των ζώντων ή φονευθέντων κατά την αερομεταφορά ή στις επιχειρήσεις στην Κύπρο (παράγραφοι α, β γ και δ του ιδίου άρθρου) δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι)

άρθρο 6
Εγγραφή μελών στο Σύλλογο.

1. Για να γίνει κάποιος μέλος του Συλλόγου υποβάλλει έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει στην αμέσως επομένη συνεδρίασή του για την εγγραφή ή μη του αιτούντος. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για μη αποδοχή της αίτησης εγγραφής κάποιου στο Σύλλογο, πρέπει να είναι δικαιολογημένη, υπόκειται δε σε έφεση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο και καθίσταται έτσι υποχρεωτική για όλους.
2. Οποιαδήποτε μέλος για την εγγραφή του καταβάλει στο Σύλλογο δέκα (10) ευρώ, καθώς επίσης και ετήσια συνδρομή τριάντα (30) ευρώ καταβλητέα μέχρι την 31ην του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους.
3.Τα παραπάνω ποσά μπορεί να αυξομειώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

άρθρο 7
Διάκριση μελών.

1. Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται:
α. Σε Ενεργά.
Είναι τα μέλη που ορίζονται στο άρθρο πέντε (5) παράγραφοι α και β, πλην των μόνιμων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
β. Σε Προαιρετικά.
Είναι τα μέλη που ορίζονται στο άρθρο πέντε (5) παράγραφος γ και οι μόνιμοι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί των παραγράφων α και β του άρθρου 5, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
γ. Σε Επίτιμα.
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται μόνο τα Ενεργά μέλη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στο Σύλλογο.
2.Τα Επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από οποιαδήποτε χρηματική συνδρομή. Μπορεί να προσκαλούνται τιμής ένεκεν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οσάκις κρίνεται τούτο σκόπιμο, χωρίς δικαίωμα ψήφου ή και να μετέχουν των Γενικών Συνελεύσεων με δικαίωμα ψήφου.
3. Τα μέλη που ανακηρύσσονται Επίτιμα δε χάνουν την ιδιότητα του Ενεργού Μέλους, ούτε στερούνται του δικαιώματος του Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι για οποιοδήποτε αξίωμα που αφορά το Σύλλογο.

άρθρο 8

Διαγραφή Μελών

1.Τα μέλη του Συλλόγου διαγράφονται στις εξής περιπτώσεις.
α. Για παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού, για ανάπτυξη δραστηριότητας αντίθετης με τους σκοπούς του Συλλόγου ή για λόγους ηθικής τάξης.
β. Για προσπάθεια πολιτικοποίησης ή κομματικοποίησης του Συλλόγου.
γ. Για μη εκπλήρωση των οποιωνδήποτε οικονομικών τους υποχρεώσεων, πλην συνδρομών πάνω από ένα χρόνο, από τότε που δημιουργήθησαν και μετά από ένα μήνα από την ειδοποίησή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.
δ. Όταν στερηθούν των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
ε. Όποιος ζητήσει τη διαγραφή του με έγγραφη δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή επιστρέψει ενυπόγραφα αλληλογραφία του συλλόγου ως απαράδεχτη.
στ. Για χρησιμοποίηση του συλλόγου για προσωπική προβολή και ίδιον όφελος.
ζ. Για προσβολή της μνήμης των νεκρών Ηρώων με οποιοδήποτε τρόπο
η. Για σκόπιμη πρόκληση ζημιάς στην περιουσία του συλλόγου-Παρεμπόδιση, υπονόμευση και εναντίωση στις δραστηριότητες του Συλλόγου.
Θ. Για υποκατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των εκλεγμένων ή ορισμένων εκπροσώπων, χωρίς προηγούμενη άδεια.
2. Οι διαγραφές γίνονται με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των περιπτώσεων 1α και 1β που γίνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Επανεγραφή επιτρέπεται, εφόσον εξέλιπαν οι λόγοι της διαγραφής και καλυφτούν ανάλογες οικονομικές εισφορές, που απώλεσε ο σύλλογος εξ αιτίας της διαγραφής.

άρθρο 9
Περιουσία - Πόροι.

1. Η περιουσία του Συλλόγου είναι.
α. Τα Ακίνητα και Κινητά
β. Τα αποταμιευμένα χρηματικά ποσά
γ. Οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο, που νόμιμα αποκτάται.
2. Πόροι του Συλλόγου είναι.
α. Οι εγγραφές και οι συνδρομές των μελών.
β. Προαιρετικές και έκτακτες εισφορές των μελών
γ. Οι Δωρεές και Κληρονομιές
δ. Οι Τόκοι των Κεφαλαίων
ε. Τα έσοδα από διάφορες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, καθώς και οποιαδήποτε άλλο έσοδο που νόμιμα έρχεται στο Σύλλογο.
3. Τα κεφάλαια του Συλλόγου κατατίθενται σε Τράπεζα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, της έδρας του Συλλόγου, σε λογαριασμό που ανοίγεται στο όνομα του ταμία, του προέδρου και του Αντιπροέδρου.
4. Η διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο με απόφασή του προεγκρίνει τις. δαπάνες πάνω από Χίλια πεντακόσια ( 1500) ευρώ. Οι δαπάνες μέχρι το ποσό αυτό ενεργούνται χωρίς προέγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σύμπραξη του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία, εγκρινόμενες εκ των υστέρων από το Διοικητικό Συμβούλιο.

άρθρο 10
Υποστηρικτές - Δωρητές Ευεργέτες.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να δέχεται δωρεές ή κληρονομιές. Οι προσφέροντες στο Σύλλογο ανακηρύσσονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ακολούθως:
α. Υποστηρικτές.
Είναι εκείνοι που προσφέρουν χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας άνω των διακοσίων (200) ευρώ.
β. Δωρητές.
Είναι εκείνοι που προσφέρουν χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας χιλίων (1000) ευρώ και άνω .
γ. Ευεργέτες
. Είναι εκείνοι που προσφέρουν χρηματικά ποσά, ή αντικείμενα αξίας τριών χιλιάδων
( 3000) ευρώ και άνω.
2. Τα παραπάνω ποσά μπορεί να αυξομειώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .
3. Τα ονόματα των παραπάνω εγγράφονται σε πίνακα, ο οποίος αναρτάται σε εμφανές μέρος των Γραφείων του Συλλόγου.

άρθρο 11

Προϋπολογισμός

1. Τα έξοδα του Συλλόγου πραγματοποιούνται με βάση τον προϋπολογισμό που συντάσσεται στην αρχή κάθε χρόνου και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού περιλαμβάνονται όλα τα έσοδα, από κάθε πηγή, επίσης και τα έξοδα που θα πραγματοποιηθούν αναλυτικά. Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση δαπάνης, που δεν έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό, παρά μόνο με απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Μέχρι να εγκριθεί ο προϋπολογισμός, μπορεί να πραγματοποιηθούν δαπάνες μέχρι του 1/15 του ετήσιου προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους κατά κωδικό δαπάνης.
4. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

άρθρο 12
Όργανα του Συλλόγου

Όργανα του Συλλόγου είναι
α. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
γ. Οι περιφερειακοί Αντιπρόσωποι (Περ..Αν)
δ. Η Ελεγκτική Επιτροπή

άρθρο 13
Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου είναι το ανώτατο όργανο του και μπορεί να αποφασίζει για οποιαδήποτε θέμα που αφορά το Σύλλογο.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η αποκλειστική και η μόνη αρμόδια για τα κατωτέρω θέματα.
α. Διάλυση του Συλλόγου
β. Τροποποίηση του Καταστατικού
γ. Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
δ. Αύξηση ή μείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
ε. Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής
στ. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής από οποιαδήποτε ευθύνη.
ζ. Έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού, μετά από εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
η. Έγκριση του Απολογισμού - Ισολογισμού, μετά από σχετική Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
θ. Αποφασίζει για τα θέματα της ημερησίας διάταξης και γενικά για οποιαδήποτε θέμα που αφορά το σύλλογο, πειθαρχικά και διαγραφές μελών, που δεν είναι αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Οι αποφάσεις για τα παραπάνω θέματα πρέπει να λαμβάνονται κατά νόμο και κατά τα ειδικώς οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος Καταστατικού.
4. Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου διακρίνεται σε Τακτική Γενική Συνέλευση και Έκτακτη Γενική Συνέλευση
5. Τις εργασίες των Τακτικών και Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων διευθύνει τριμελές Προεδρείο που εκλέγεται από την εκάστοτε συνερχόμενη Γενική Συνέλευση . (Τακτική ή Έκτακτη)
6. Δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα ταμειακά εντάξει Ενεργά μέλη. Ενεργό μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει και να ψηφίσει για άλλο ή άλλα μέλη, που κωλύονται να παραβρεθούν στη Γενική Συνέλευση με απλή Δήλωση-Εξουσιοδότηση του κωλυομένου, που κατατίθεται έγκαιρα στον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης από τον εκπρόσωπό του.
7. Την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, αφού διαπιστώσει την ύπαρξη απαρτίας.
8. Αμέσως μετά την έναρξη η Γενική Συνέλευση εκλέγει από τα ταμειακά εντάξει ενεργά μέλη το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης για να διευθύνει τις εργασίες της. Το προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο (2) Γραμματείς.
9. Γι αυτό, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καλεί τα μέλη που επιθυμούν να εκλεγούν στο Προεδρείο να δηλώσουν υποψηφιότητα. Στην συνέχεια τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης με ανάταση του χεριού εκλέγουν πρώτα τον Πρόεδρο και μετά τους δύο (2) Γραμματείς. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος γίνεται καταμέτρηση. Στο Προεδρείο δεν μπορεί να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής.
10. Η θητεία των μελών του Προεδρείου αρχίζει από τη στιγμή της εκλογής τους και λήγει με την κήρυξη της λήξης των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.
11. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στην πρώτη συνεδρίασή της, με τα παρόντα και αντιπροσωπευόμενα ενεργά μέλη που είναι ταμειακά εντάξει.
12. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για να είναι έγκυρες πρέπει να λαμβάνονται με πλειοψηφία άνω του ημίσεως των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών με ανάταση του χεριού και είναι φανερές εκτός, εάν κατά νόμο ή το παρόν Καταστατικό, απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία.
13. Ειδικώς για τη μεταβολή του σκοπού του Συλλόγου απαιτείται συμφωνία απάντων των ταμειακά εντάξει Ενεργών μελών του Συλλόγου.
14. Ταμειακά εντάξει μέλη είναι τα μέλη εκείνα που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, προς το Σύλλογο, σε χρόνο πριν από την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.
15. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό είναι απολύτως δεσμευτικές για τους απουσιάζοντες, καίτοι κληθέντων και για τα μέλη που για οποιοδήποτε λόγο μειοψήφησαν.
16.Στις Γενικές Συνελεύσεις συζητούνται και αποφασίζονται τα θέματα, που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη και όσα προταθούν από τα μέλη.
17. Για ζητήματα εμπιστοσύνης εναντίον του Διοικητικού Συμβουλίου ή μελών αυτού και προσωπικά ζητήματα των μελών οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική με ψηφοδέλτια ψηφοφορία.

Τακτική Γενική Συνέλευση

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μια φορά κάθε τρία χρόνια το μήνα Νοέμβριο.
2. Η Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ανακοινώνεται στα μέλη του Συλλόγου τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες, πριν από την ημέρα συνεδρίασης, με αποστολή έγγραφης πρόσκλησης με το Ταχυδρομείο (ΕΛΤΑ) σε όλα τα μέλη της ή με δημοσίευσή της σε μια πρωινή και μια απογευματινή ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα.
3. Στην έγγραφη πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο τόπος, η χρονολογία, η ώρα και τα προς συζήτηση θέματα της ημερησίας διάταξης.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

1. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται οποτεδήποτε, είτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε μετά από υποβολή έγγραφης αίτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, από το 1/3 των ταμειακά εντάξει ενεργών μελών του Συλλόγου, που οφείλουν να αναφέρουν και τους λόγους οι οποίοι επιβάλλουν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση και το θέμα ή τα θέματα που θα συζητηθούν.
2. Στην τελευταία περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την επίδοση σ ΄αυτό της αίτησης να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των ταμειακά εντάξει ενεργών μελών του Συλλόγου με θέμα ημερήσιας διάταξης το θέμα η τα θέματα που αναφέρονται στην αίτηση.
3. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, της άρνησής του διατυπωμένης εγγράφως, αυτή συγκαλείται από τους αιτούντες ή την Ελεγκτική Επιτροπή και ανακοινώνεται στα μέλη τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της.
4. Στην πρόσκληση σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αναφέρονται η ημερομηνία, η ώρα , ο τόπος και τα προς συζήτηση θέματα, διαφορετικά αυτή θεωρείται, ότι δε συγκλήθηκε ποτέ.

άρθρο 14.
Διοικητικό Συμβούλιο.

1. Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου εκλέγονται κατά σειρά πλειοψηφίας, με μυστική ψηφοφορία για μια τριετία, από Τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Επανεκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται.
3. Τα μέλη που αποτελούν το επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο είναι τα εξής:
α. Πρόεδρος
β. Αντιπρόεδρος
γ. Γενικός Γραμματέας
δ. Ταμίας
ε. Σύμβουλοι τρεις (3)
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να διαμένουν μόνιμα στο Λεκανοπέδιο Αττικής.
5. Οποιαδήποτε νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή του συνέρχεται με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος μέλους και με μυστική ψηφοφορία συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Αν το πλειοψηφήσαν μέλος παραλείψει να συγκαλέσει το συμβούλιο την ευθύνη για τη σύγκληση αναλαμβάνει ο δεύτερος σε ψήφους σύμβουλος και ούτω κάθε εξής. Η σύγκληση συνεδρίασης κοινοποιείται στα μέλη δύο (2) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης.
6. Σε καμία περίπτωση οι ιδιότητες περισσοτέρων αξιωμάτων του ενός δεν μπορεί να συμπέσουν στο αυτό πρόσωπο, πλην αυτές του προέδρου και του αντιπροέδρου.
7. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλείπουν ή παραιτούνται ή οπωσδήποτε αποχωρούν, αντικαθίστανται, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τους κατά σειράν πλειοψηφήσαντας (επιλαχόντες) υποψηφίους για το Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες. Προκειμένου για τους Πρόεδρο ή Ταμία διεξάγεται μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι όλα άμισθα, παρέχουν δε τις υπηρεσίες τους δωρεάν.
9. Τα οδοιπορικά έξοδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου που κινούνται για υπηρεσία εκτός έδρας ή κατοικίας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούν δαπάνες του Συλλόγου και καταβάλλονται σε οποιαδήποτε δικαιούχο από το Ταμείο του Συλλόγου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζει το εκάστοτε καταβλητέο ποσό.
10. Τα εκλεγόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει:
α. Να είναι μέλη του Συλλόγου τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες κατά
την ημέρα των αρχαιρεσιών.
β. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
γ. Να μη συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού.

άρθρο 15.
Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα, εκτός του μήνα Αυγούστου. Έκτακτα δε όταν καλείται από τον Πρόεδρο ή μετά από αίτηση, τουλάχιστον τριών (3) από τα μέλη του, με έγγραφη αίτησή τους που θα περιέχει και τα προτεινόμενα για συζήτηση θέματα. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται μέσα σε τρεις (3) ημέρες να καλέσει τα μέλη σε συνεδρίαση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και έγκυρα αποφασίζει για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντα, τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη με παρόντα μεταξύ αυτών τον Πρόεδρο, ή όταν κωλύεται αυτός, τον Αντιπρόεδρο. Οι αποφάσεις, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, με μυστική ή φανερή ψηφοφορία, κατά την κρίση του Προέδρου. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου υπέρ του θέματος, που έχει ψηφίσει.
3. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας κατά την Τακτική ή Έκτακτη συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει χωρίς άλλη πρόσκληση μετά από τρεις (3) ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, οπότε η συνεδρίαση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία παρόντων τριών (3) μελών, με παρόντα μεταξύ αυτών τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο.
4. Η πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για Τακτική συνεδρίαση αποστέλλεται επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης, προκειμένου δε για Έκτακτη συνεδρίαση τρεις (3) ημέρες και σε κατεπείγουσα περίπτωση μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες τηλεφωνικά. Στην πρόσκληση πρέπει να ορίζεται ο τόπος, η ημέρα της εβδομάδας, η ώρα, και τα προς συζήτηση θέματα της συνεδρίασης.
5. Οποιαδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να εισάγει προτάσεις για συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόταση αναγράφεται στην ημερησία διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης.
6.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις που λαμβάνονται σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία δεν παρέστησαν ή παριστάμενα διαφώνησαν και η διαφωνία τους γράφτηκε με αίτησή τους στα πρακτικά. Ευθύνονται όμως προσωπικά και αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τους νόμους, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και λογοδοτούν σε αυτή.
7. Απαγορεύονται απολύτως οι πολιτικές ή άλλες εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης συζητήσεις στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου υποχρεωμένου να επαναφέρει στην τάξη οποιαδήποτε παραβάτη της παρούσας διάταξης.
8. Για οποιαδήποτε συνεδρίαση συντάσσεται από το Γραμματέα συνοπτικό πρακτικό στο οποίο αναγράφονται η χρονολογία, τα συζητηθέντα θέματα κατά σειρά συζήτησης και οι ληφθείσες αποφάσεις.
9. Το πρακτικό κάθε συνεδρίασης αναγιγνώσκεται και επικυρώνεται στην επομένη συνεδρίαση. Μετά την επικύρωση καταχωρείται στο βιβλίο Πρακτικών στο οποίο υπογράφουν τα παρόντα κατά την συνεδρίαση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Του πρακτικού λαμβάνουν γνώση και τα τυχόν απόντα μέλη.
10. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να βρίσκονται μέσα στα πλαίσια των νόμων, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
11. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να παραβρίσκονται ανελλιπώς κατά τις Τακτικές και Έκτακτες συνεδριάσεις και να ειδοποιούν τον Πρόεδρο για οποιαδήποτε κώλυμά τους.
12. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει, χωρίς ειδοποίηση, για τέσσερις (4) συνεχείς τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, καλείται από τον Πρόεδρο να αναφέρει το λόγο της απουσίας του. Σε περίπτωση μη απάντησης μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον κατά σειρά πλειοψηφήσαντα (επιλαχόντα) υποψήφιο για το Διοικητικό Συμβούλιο στις τελευταίες αρχαιρεσίες.

άρθρο 16.
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Διοικεί το Σύλλογο, διαχειρίζεται την περιουσία του και αποφασίζει, σύμφωνα με το Καταστατικό, για οποιοδήποτε θέμα που προάγει τους σκοπούς του, πλην των αποφάσεων εκείνων που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και την ακριβή τήρηση του καταστατικού.
3. Συγκαλεί τις τακτικές, έκτακτες και επείγουσες συνελεύσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις τακτικές ή έκτακτες συνελεύσεις της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου.
4. Εγκρίνει τις τακτικές και έκτακτες δαπάνες του Συλλόγου.
5. Συντάσσει την έκθεση πεπραγμένων και δραστηριότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Απολογισμό - Ισολογισμό της τριετίας που έληξε και τα υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
6.Μπορεί να αναθέτει ειδικά καθήκοντα σε ένα ή περισσότερους συμβούλους ή και απλά μέλη, ενεργά ή μη, τα οποία επιθυμούν να βοηθήσουν το Σύλλογο και έχουν ειδικές γνώσεις.
7.. Διοργανώνει εκδηλώσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα όπως συνεστιάσεις, εκδρομές, περιηγήσεις κ.λ.π.

άρθρο 17
Καθήκοντα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον οποιαδήποτε Διοικητικής, Δικαστικής αρχής και παντός τρίτου.
2. Προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί αυτό σε συνεδριάσεις, προεδρεύει των συνεδριάσεων και διευθύνει τις συζητήσεις αυτών. Δίνει το λόγο με τη σειρά στους αιτούντες και αφαιρεί αυτό από τον τυχόν παρεκτρεπόμενο ή από τους τυχόν παραβαίνοντες τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, απαγορεύει τις πολιτικές συζητήσεις, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, λύνει ή αναβάλλει τις συνεδριάσεις.
3. Σε επείγουσες περιπτώσεις λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες θέτει, εκ των υστέρων για την έγκρισή τους, στο Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, μονογράφει και θεωρεί όλα τα λογιστικά βιβλία, υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και με τον Ταμία τις εντολές πληρωμών και τις επιταγές αναλήψεων.
5. Λαμβάνει γνώση όλης της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας του Συλλόγου.
6 .Ενημερώνει, έγκαιρα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για επικείμενη συνάντηση με αρμοδίους παράγοντες, πριν και μετά. Στις συναντήσεις αυτές πρέπει να παρευρίσκονται δυο ακόμα μέλη, και κατά προτίμηση ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας.
7. Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να αναλαμβάνει υποχρεώσεις ή να δίνει υποσχέσεις έναντι τρίτων, χωρίς να το γνωρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
8..Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

άρθρο 18
Καθήκοντα Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Αντιπρόεδρος ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Προέδρου, όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει.
2. Συμβάλλει στην ευόδωση, γενικά, του σκοπού του Συλλόγου.
3. Τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει, ένας (1) από τα μέλη που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

άρθρο 19
Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα.

1. Διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί το αρχείο και φυλάσσει τη σφραγίδα.
2. Επιβεβαιώνει με την υπογραφή του την ακρίβεια οποιαδήποτε εγγράφου που εκδίδεται από το Σύλλογο.
3. Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου .
4. Συντάσσει την έκθεση πεπραγμένων και δραστηριότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, τον απολογισμό-ισολογισμό της τριετίας που έληξε, σε συνεργασία με τον Ταμία.
5. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία καταχωρεί στο βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων και το προσκομίζει για υπογραφή στα μέλη στην επόμενη συνεδρίαση.
6.Το Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένας (1) από τα μέλη που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .
7. Τηρεί τα κάτωθι βιβλία:
α. Πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.
β. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Μητρώο μελών του Συλλόγου.
δ. Φακέλους αρχείου.
ε. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
στ. Οποιαδήποτε άλλο βιβλίο ή ευρετήριο που χρειάζεται.

άρθρο 20
Καθήκοντα Ταμία Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Ο Ταμίας ευθύνεται για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία ή δαπάνη που έγινε κατά παράβαση του καταστατικού και για οποιαδήποτε υπέρβαση του προϋπολογισμού.
2. Ευθύνεται για οποιαδήποτε έλλειψη χρημάτων οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο, αν αποδειχθεί.
3. Τηρεί με τάξη και επιμέλεια τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία του Ταμείου που παραμένουν σε ασφαλή χώρο στο γραφείο του συλλόγου και σε καμία περίπτωση δε μεταφέρει αυτά εκτός αυτού.
4. Απαγορεύεται η χρήση ή διάθεση χρημάτων του Συλλόγου για προσωπικό όφελος.
5. Οποιαδήποτε πληρωμή πρέπει να αποδεικνύεται με την υπογραφή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και παραστατικών στοιχείων (αποδείξεις, τιμολόγια κ.λπ)
6. Για οποιαδήποτε είσπραξη χρηματικού ποσού εκδίδει ισόποση διπλότυπη απόδειξη, είσπραξης που υπογράφεται από τον ίδιο τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.
7. Τα χρήματα του Συλλόγου κατατίθενται σε Τράπεζα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο της έδρας του Συλλόγου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε λογαριασμό που ανοίγεται στο όνομα του Ταμία, του Προέδρου και του Αντιπρόεδρου του Συλλόγου.
8. Στα χέρια του ταμία μπορεί να παραμείνει ποσό οριζόμενο κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών του Συλλόγου.
9. Ο Ταμίας τηρεί τα κάτωθι βιβλία.
α. Βιβλίο Ταμείου
β. Βιβλίο διπλότυπων αποδείξεων
10.Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο για χρονικό διάστημα μέχρι δυο μήνες αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας. Αν η απουσία του Ταμία πρόκειται να διαρκέσει περισσότερο από δυο (2) μήνες αντικαθίσταται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 7.

άρθρο 21
Καθήκοντα Λοιπών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου .

1. Οι σύμβουλοι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούν εποικοδομητική εργασία στο συμβούλιο.
2. Στους συμβούλους μπορεί να εκχωρηθούν αρμοδιότητες κάποιου τομέα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

άρθρο 22
Καθήκοντα Περιφερειακών Αντιπροσώπων

1. Όσοι έχουν στην περιοχή τους πεσόντα Ήρωα συνάδελφό μας, κύριο μέλημά τους είναι η ανέγερση προτομής.
2. Φροντίζουν να τακτοποιούν τις υποθέσεις παροχών- ευεργετημάτων, (Ζώνη Πρόσω, κλπ) από το σύλλογο στα μέλη και κάνουν προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Επικοινωνούν με τα μέλη της περιοχής τους και φροντίζουν για την τήρηση των διατάξεων του καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.
4. Φροντίζουν να εισπράττουν τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών περιοχής των, προς το σύλλογο.
5. Συμμετέχουν στις τοπικές εορτές, επετείους και λοιπές εκδηλώσεις, ως τοπικοί εκπρόσωποι του συλλόγου και
6. φροντίζουν για τη συμμετοχή των μελών στα μνημόσυνα, Γενικές Συνελεύσεις, συνεστιάσεις, τοπικές και γειτονικές συγκεντρώσεις, που διοργανώνει ο σύλλογος και άλλα συγγενικά σωματεία.

άρθρο 23
Ελεγκτική Επιτροπή

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου από την Τακτική Γενική Συνέλευση και έχει τριετή (3τή) θητεία.
2. Η επιτροπή είναι τριμελής (3) με δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο εκλεγείς ως Πρόεδρος αυτής από τη Γενική Συνέλευση.
3. Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής, που εκλείπει ή παραιτείται ή οπωσδήποτε αποχωρεί, αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε δέκα (10) ημέρες.
4. Αρμοδιότητες Ελεγκτικής Επιτροπής.
α. Ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
β. Ενεργεί τακτικούς ελέγχους στην οικονομική διαχείριση, ελέγχει τις οικονομικές πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου , τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, τις πηγές εσόδων καθώς και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες.
γ. Ελέγχει τα λογιστικά βιβλία καθώς και τα δικαιολογητικά των δαπανών τα οποία υποχρεούται να θέτει στη διάθεσή της ο Ταμίας.
δ. Υποχρεούται όπως, δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, να διενεργήσει έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου και να συντάξει έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της διαφωνεί συντάσσει χωριστή έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

άρθρο 24
Αρχαιρεσίες

1. Κάθε τρία (3) χρόνια το μήνα Νοέμβριο διενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και των περιφερειακών Αντιπροσώπων των Νομών του Κράτους.
2. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται στην έδρα του Συλλόγου από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή την ίδια ημέρα και στον ίδιο τόπο μαζί με τις εργασίες της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου που προηγούνται χρονικά των αρχαιρεσιών.
3. Η προκήρυξη των αρχαιρεσιών γίνεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των, και γνωστοποιείται στα μέλη με αποστολή πρόσκλησης ταχυδρομικά ή με δημοσίευση σε μια πρωινή και μια απογευματινή εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα.
4. Στην προκήρυξη των αρχαιρεσιών καλούνται τα ενεργά μέλη που επιθυμούν να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εφορευτικής Επιτροπής να υποβάλουν αντίστοιχα αίτηση υποψηφιότητας στο Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου.
5. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο και για την Εφορευτική Επιτροπή έχουν μόνο τα ενεργά μέλη που είναι ταμειακά εντάξει και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
6. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να υποβληθούν- κατατεθούν στο Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
7. Οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου συνεδριάζει και ανακηρύσσει τους υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και καταρτίζει πίνακα υποψηφίων τον οποίο αυθημερόν αναρτά σε εμφανές μέρος των γραφείων του Συλλόγου.
8. Στον πίνακα υποψηφίων τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά κάτω από την επικεφαλίδα ως κάτωθι:

"ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΚΟΜΑΝΤΟΣ 74»
ΤΗΣ …………………………………………"….
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ: α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.
β. ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
γ. ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

9. Μετά την κατάρτιση του πίνακα των υποψηφίων το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί τριμελή Εφορευτική Επιτροπή με κλήρωση από τους υποψηφίους για την Εφορευτική Επιτροπή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τοιαύτης υποψηφιότητας το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά στη συγκρότηση τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής από τα ενεργά μέλη.
10. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και ένα απλό μέλος.
11. Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορούν να διορισθούν μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
12. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο
13. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο είναι μικρότερος από τον προβλεπόμενο αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμπληρώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή δε διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου αλλά τα μέλη που υπέβαλαν υποψηφιότητα και αυτά που ορίσθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούν το νέο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
14 Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα ενεργά και επίτιμα μέλη που είναι ταμειακά εντάξει.
15 Ταμειακά εντάξει μέλη είναι τα μέλη εκείνα που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο σε χρόνο , πριν από τις αρχαιρεσίες.
16. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής ψηφίζουν στην αρχή ή το τέλος της ψηφοφορίας.

άρθρο 25
Διαδικασία ψηφοφορίας.

1. Κάθε ψηφοφόρος που παρουσιάζεται ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής επιδεικνύει το δελτίο ταυτότητάς του. Η Εφορευτική Επιτροπή γράφει τον ψηφοφόρο στο πρωτόκολλο αυτών που ψηφίζουν, αφού πρώτα διαπιστώσει ότι είναι γραμμένος στον εκλογικό κατάλογο, του δίνει ένα (1) ψηφοδέλτιο και ένα (1) φάκελο, σφραγισμένα και τα δυο με τη σφραγίδα του Συλλόγου και μονογραφημένα από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.
2. Στη συνέχεια ο ψηφοφόρος με το ψηφοδέλτιο και το φάκελο στα χέρια αποσύρεται σε ιδιαίτερο χώρο μέσα στην αίθουσα ψηφοφορίας και εκφράζει την προτίμηση του υπέρ των υποψηφίων σημειώνοντας σταυρό αριστερά και πριν από τον αύξοντα αριθμό. Ο σταυρός προτίμησης σημειώνεται με μολύβι διαρκείας μαύρης ή μπλε απόχρωσης. Σταυρός προτίμησης που έχει σημειωθεί με μολύβι άλλης απόχρωσης, δε λαμβάνεται υπόψη. Μετά βάζει το ψηφοδέλτιο μέσα στο φάκελο και κολλάει το φάκελο. Τέλος επιστρέφει, επιδεικνύει το φάκελο στην Εφορευτική Επιτροπή ρίχνει το φάκελο μέσα στην κάλπη και εξέρχεται από την αίθουσα.

άρθρο 26
Διαλογή-καταμέτρηση ψήφων.

1. Όταν λήξει η ψηφοφορία ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής απομακρύνει τους τυχόν παραμένοντας στην αίθουσα και κηρύσσει την αποπεράτωση της ψηφοφορίας..
2. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ορίζει τα καθήκοντα κάθε μέλους και αρχίζει η διαλογή των ψηφοδελτίων.
3. Ανοίγεται η κάλπη και γίνεται καταμέτρηση των φακέλων που βρέθηκαν μέσα. Αν ο αριθμός των φακέλων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των ψηφισάντων με βάση το πρωτόκολλο ψηφοφορίας, τότε καταστρέφονται, στην τύχη, τόσοι φάκελοι, όσοι είναι οι πλεονάζοντες. Τέλος οι φάκελοι επανατοποθετούνται στην κάλπη.
4. Μετά τα παραπάνω το μέλος της επιτροπής που έχει ορισθεί από την Εφορευτική Επιτροπή παίρνει από την κάλπη ένα-ένα φάκελο, τον ανοίγει και βγάζει το ψηφοδέλτιο. Οποιαδήποτε έγκυρο ψηφοδέλτιο αριθμείται με τη σειρά εξαγωγής του από την κάλπη και μονογραφείται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής με τη μονογραφή του δίπλα από κάθε σταυρό προτίμησης που υπάρχει στο ψηφοδέλτιο. Ακολούθως σημειώνει ολογράφως το συνολικό αριθμό σταυρών προτίμησης στο πάνω μέρος του ψηφοδελτίου. Τέλος σημειώνεται ο αριθμός του ψηφοδελτίου στον πίνακα διαλογής ψήφων και έναντι του ονόματος του υποψηφίου ο σταυρός προτίμησης υπέρ του οποίου έχει σημειωθεί στο ψηφοδέλτιο.
5. Δε λαμβάνεται υπόψη ο σταυρός προτίμησης, εάν ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής δεν έχει υπογράψει στο ψηφοδέλτιο παραπλεύρως του σταυρού και δεν έχει αναγράψει ολογράφως το συνολικό αριθμό σταυρών προτίμησης, που σημειώθηκαν στο ψηφοδέλτιο.
6. Ψηφοδέλτιο που δεν έχει κανένα σταυρό ή έχει περισσότερους από επτά (7) σταυρούς είναι άκυρο. Άκυρο είναι επίσης το ψηφοδέλτιο που έχει διακριτικά γνωρίσματα. (λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις κ.λπ)
7. Μετά το πέρας της διαλογής αθροίζονται οι σταυροί κάθε υποψηφίου, κλείνεται ο πίνακας διαλογής ψήφων και υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και θεωρείται από τον Πρόεδρό της.

άρθρο 27
Καθήκοντα Εφορευτικής Επιτροπής.

1. Η Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, την έκδοση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών και την ανακήρυξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
2. Το πρωί της ημέρας των αρχαιρεσιών παραλαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο το εκλογικό υλικό (εκλογικοί κατάλογοι –ψηφοδέλτια -φάκελοι-κάλπη κ.λ.π. )
3. Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας ελέγχει και ασφαλίζει την κάλπη. Διαβάζει τον πίνακα των υποψηφίων, παρουσιάζει αυτούς στη Γενική Συνέλευση και εξηγεί με σαφήνεια στα μέλη τον τρόπο ψηφοφορίας.
4. Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας και τον μη επηρεασμό των ψηφοφόρων.
5. Για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και τη διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων τηρεί τα κάτωθι έντυπα:
α. Εκλογικό κατάλογο που της παραδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο
β. Πρωτόκολλο ψηφοφορίας. Εγγράφονται με τη σειρά προσέλευσης οι ψηφοφόροι.
γ. Πίνακας διαλογής ψήφων.
6. Αμέσως μετά την διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων κλείνονται το πρωτόκολλο ψηφοφορίας και ο πίνακας διαλογής των ψήφων και υπογράφονται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
7. Τέλος συντάσσει πρακτικό αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών με τη σειρά πλειοψηφίας των υποψηφίων και ανακηρύσσει τα μέλη που εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Το πρακτικό αποτελεσμάτων υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
8. Το πρακτικό αποτελεσμάτων πρέπει να περιλαμβάνει:
α. Το συνολικό αριθμό των εκλογέων που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο.
β. Το συνολικό αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν.
γ. Τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων.
δ. Τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων
ε. Τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έλαβε κάθε υποψήφιος με σειρά πλειοψηφίας.
9. Τέλος με τη φροντίδα και την ευθύνη του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής όλο το εκλογικό υλικό συσκευάζεται καλά και με ασφάλεια παραδίδεται στο νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο, που είναι υποχρεωμένο να το φυλάξει τρεις (3) μήνες και σε περίπτωση προσφυγής κατά των αρχαιρεσιών μέχρι την τελεσίδικη απόφαση, οπότε και το καταστρέφεται, συντασσομένου πρωτοκόλλου καταστροφής.

άρθρο 28
Σημαία του Συλλόγου

Η σημαία του συλλόγου έχει δύο ομοειδείς όψεις, μήκος δύο (2) μέτρα και πλάτος ένα μέτρο και είκοσι εκατοστά (1,20) φέρει δε γύρωθεν χρυσαφή κρόσσια. Είναι χρώματος λευκού και στο κέντρο φέρει το έμβλημα των Δυνάμεων Καταδρομών Πάνω από αυτό και κυκλικά αναγράφονται με γράμματα μήκους οκτώ (8) εκατοστών και χρώματος χρυσαφή με περίγραμμα χρώματος καφέ, οι λέξεις ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΟΜΑΝΤΟΣ 74»
Το Σήμα αποτελείται από εξωτερικό περίγραμμα μήκους δύο εκατοστών χρώματος κόκκινου εσωτερικό περίγραμμα
χρώματος κίτρινου, στην κορυφή του οποίου αναγράφεται ο λογότυπος « Ο ΤΟΛΜΩΝ ΝΙΚΑ » και φόντο πράσινο, όπου υπάρχει σήμα αποτελούμενο από δύο (2) πτέρυγες, δεξιά και αριστερά, ξιφολόγχη στη μέση, κάτω από την ξιφολόγχη και τις πτέρυγες υπάρχει ταινία χρώματος σκούρο μπλε.

άρθρο 29
Σφραγίδα του Συλλόγου

Ο Σύλλογος έχει δική του στρογγυλή σφραγίδα που φέρει δύο κύκλους, στον πρώτο εσωτερικό κύκλο υπάρχει το έμβλημα των Δυνάμεων Καταδρομών και στο δεύτερο εξωτερικό κύκλο αναγράφονται κυκλικά οι λέξεις «ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΚΟΜΑΝΤΟΣ 74".

άρθρο 30
Θυρεός του Συλλόγου

Ο Σύλλογος έχει ως θυρεό το έμβλημα των μονάδων καταδρομών ήτοι:
Σήμα που αποτελείται από δύο (2) πτέρυγες, δεξιά και αριστερά, ξιφολόγχη στη μέση, πάνω από την ξιφολόγχη και τις πτέρυγες αναγράφεται ο λογότυπος « Ο ΤΟΛΜΩΝ ΝΙΚΑ » κάτω από την ξιφολόγχη και τις πτέρυγες αναγράφεται ο λογότυπος «ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ»

άρθρο 31
Εορτή Συλλόγου

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καθορίζεται η ετήσια εορτή του Συλλόγου.

άρθρο 32
Διάλυση του Συλλόγου

1. Ο Σύλλογος διαλύεται όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από 20 ή όταν συντρέχουν οι οριζόμενοι από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Νόμου λόγοι.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την παρουσία των 3/4 ταμειακά εντάξει ενεργών μελών και με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
3. Η περιουσία του Συλλόγου διατίθεται από τα εναπομείναντα ενεργά μέλη του Συλλόγου στη Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων.

άρθρο 33
Τροποποίηση του Καταστατικού

Για να ληφθεί απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου από τη Γενική Συνέλευση, ως μόνης αρμοδίας, απαιτείται η νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία των ¾.

άρθρο 34
Εκπροσώπηση του Συλλόγου

Ο Σύλλογος εκπροσωπείται ενώπιον κάθε Διοικητικής και Δικαστικής αρχής και παντός τρίτου με τον Πρόεδρό του, σε περίπτωση κωλύματος του προέδρου, ο σύλλογος εκπροσωπείται από το μέλος του Προεδρείου του συλλόγου, που θα ορίσει ο με απόφασή του ο Πρόεδρος.

άρθρο 35

Οποιοδήποτε ζήτημα που δεν προβλέπεται ή δε ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, εφόσον δεν είναι αντίθετο στους νόμους, λύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

άρθρο 36

Το παρόν καταστατικό του άνω Σωματείου εγκριθέν αρχικά με την, υπ’ αριθ. 1464/1985 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρηθέν με αύξοντα αριθμό 13605 στο Βιβλίο των Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών, αποτελεί το κατ΄ αρχήν από 22 άρθρα. Ήδη, το Καταστατικό τούτο τροποποιήθηκε, κατά το άρθρο 33, με την ομόφωνη απόφαση των μελών του κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 3ης Νοεμβρίου 2002, αποτελείται συνολικά από τριάντα έξη (36) άρθρα, κωδικοποιήθηκε και θέλει ισχύσει τούτο από της εγκρίσεώς του υπό του Πρωτοδικείου Αθηνών και της καταχωρίσεώς του στο Βιβλίο των Σωματείων του άνω Πρωτοδικείου.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2002.

Το Προεδρείο της Τ.Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Α’ Γραμματέας Ο Β’ Γραμματέας

(Τ.Υ.) (Τ.Υ.) (Τ.Υ.)