Αιτήματα

Χορήγηση περιπτέρων Ν. 3648/2008

Εκτύπωση

Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 2010

Προς αξιότιμους

Υπουργό και Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Αρ. πρωτ 11
κκ Βαγγέλη Βενιζέλο και Πάνο Μπεγλίτη


Θέμα «Χορήγηση περιπτέρων Ν. 3648/2008 »
Σχετικά: α. 13631/5-11-2009 έγγραφο της ΝΑ Αχαϊας και
β. η αρ. Σ. 1689/18 Νοεμβρίου 2009 απάντηση της ΓΕΣ/ΔΕΠΑΘΑ

Συνέχεια των πιο πάνω σχετικών και της από 18 Φεβρουαρίου συνάντησής μας παρακαλούμε να μεριμνήσετε για τις από μέρους σας ενέργειες, ώστε οι πολεμιστές Κύπρου να καταστούν δικαιούχοι και υφιστάμενων κενών θέσεων περιπτέρων, (σχολαζόντων), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν 3648/2008.
Σαφώς ο νομοθέτης, όρισε ότι οι πολεμιστές Κύπρου προηγούνται των άλλων κατηγοριών στη χορήγηση άδειας περιπτέρου και σε καμία περίπτωση δεν ξεχώρισε τις παλιές με τις νέες άδειες. Σε διαφορετική περίπτωση γιατί να προηγούνται οι πολεμιστέ;.

Σας ευχαριστούμε πολύ

Με εξαιρετική τιμή

Για τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων

οι πρόεδροι

«Πολεμιστών ΚΟΜΑΝΤΟΣ 74»
Παναγιώτης Αφάλης

«Πολεμιστών ΕΛ.ΔΥ.Κ 74»
 Δημήτρης Σπανογιάννης

κινητό 6934-779656 κινητό 6974-027641