Αιτήματα

Ικανοποίηση αιτημάτων πολεμιστών Κύπρου 1974 μελών των Συλλόγων μας

Εκτύπωση

ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ   «ΚΟΜΑΝΤΟΣ  '74  »

    Θεμιστοκλέους 3,  2ος όροφος , 10677 Ομόνοια  Αθήνα

Τηλ-fax   γραφείου 210-3807378.

   Email: comandos@hol>. gr   και ιστοσελίδα: www.comandos74.gr

Τηλ. κιν. πρ. 6934-779656,προεδρείου (210)  9241222--9571923--5726247—9591653

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΕΛΔΥΚ 74»

            Ανδρομάχης 138 τκ 17672 Καλλιθέα

Τηλ-fax   γραφείου  210- 6911160

 Email: info@eldyk74.gr">info@eldyk74.gr και  ιστοσελίδα www.eldyk74.gr

τηλέφωνα  κιν. πρ. 6974-027641  προεδρείου(210)  9848938-9762011-3436782

                                                                        Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2011

Αρ. πρωτ  13

Προς αξιότιμους

Υπουργό  και αναπληρωτή Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης               

κκ Λούκα Κατσέλη και Γιώργο Κουτρουμάνη     

Θέμα «Ικανοποίηση αιτημάτων πολεμιστών Κύπρου 1974 μελών των Συλλόγων μας»

(Επανάληψη του αρ. 82/28-09-2010 εγγράφου μας)

Παρακαλούμε πολύ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας να μας ορίσετε μία συνάντηση, κατά προτίμηση  απογευματινές ώρες, στην οποία θα συζητήσουμε τη δυνατότητα και τον τρόπο ικανοποίησης των πολύχρονων αιτημάτων των πολεμιστών Κύπρου 1974,που είναι μέλη των Συλλόγων μας. που είναι τα παρακάτω:

1. Ένταξη των παιδιών των κατόχων Βεβαίωσης Ζώνης των Πρόσω πολεμιστών Κύπρου 1974, που είναι μέλη  των Συλλόγων μας στις προστατευτικές διατάξεις του άρθρου 1 του Νόμου 2643/98 ( ΦΕΚ 220/τΑ΄/28-9-98) «Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα παιδιών πολεμιστών Κύπρου». (Δεν απαιτείται δαπάνη του δημοσίου)

2. Αναγνώριση, με δαπάνη του δημοσίου, στο διπλό, όλου του χρόνου που υπηρετήσαμε στις πολεμικές επιχειρήσεις της Κύπρου, από 20 Ιουλίου 1974 και μέχρι τον επαναπατρισμό μας.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

( Υστερόγραφο. Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι τα  παραπάνω θέματα  είναι γνωστά   στη Νομική Υπηρεσία και άγνωστο γιατί δεν προχώρησαν μέχρι σήμερα..

Με εξαιρετική τιμή
Για τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων
οι πρόεδροι

«Πολεμιστών ΚΟΜΑΝΤΟΣ 74»                                  «Πολεμιστών ΕΛ.ΔΥ.Κ 74»
                                               

          Παναγιώτης  Αφάλης                                                                             Δημήτρης Σπανογιάννης

            κινητό 6934-779656                                                                                   κινητό 6974-027641