creta

cyprus

ΗΡΩΕΣ
ΧΩΡΙΣ
ΠΑΡΑΣΗΜΑ
"ΝΙΚΗ" ΣΤΗ ΝΕΚΡΗ ΖΩΝΗ
Επιχείρηση "ΝΙΚΗ"  Φωτογραφικό Υλικό Ήρωες χωρίς παράσημα
niki

book cover1
  Το βιβλίο συνοδεύεται από το ντοκιμαντέρ «Ηρωες χωρίς παράσημα…» με σπάνιες εικόνες που βγαίνουν για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας και μοναδικές συνεντεύξεις από τη δράση της Α΄Μοίρας Καταδρομών στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974.

Νέα

ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΟΜΑΝΤΟΣ '74 »

Έτος ίδρυσης 1985 /Αρ. 1464/85 απόφαση Πρωτ. Αθηνών/. Α.Μ. 12094 Ν.Α.Θεμιστοκλέους 3, 2ος όροφος , 10677 Ομόνοια Αθήνα ΤΘ 3725

Τηλ-fax   γραφείου 210-3807378. κιν. προέδρου. 6934-779656

Email: comandos@hol. gr   και ιστοσελίδα: www.comandos74.gr τηλ ΔΣ (210) 9241222 – 4003871 – 9591653 – 8619585 – 5022265 - 4913137

 

Προς                                                   Αθήνα 9 Νοεμβρίου 2012

Αρ. πρωτ 75

1. Αρμόδιες Δικαστικές, Πολιτικές, Στρατιωτικές και Αυτοδιοικητικές Αρχές Ελλάδας και Κύπρου

2. Πανελλήνιο Σύνδεσμο Πολεμιστών ΕΛ.ΔΥ.Κ Κύπρου 74 και Συναφή Ελληνικά και Κυπριακά σωματεία

3. Όλους όσους προσκάλεσαν-γνώρισαν τον κ Αργυρόπουλο και τους εταίρους της μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία «Βετεράνοι Κύπρου 1974» με την ιδιότητα του προέδρου κλπ ανύπαρκτων πολεμικών Συλλόγων βετεράνων πολεμιστών Κύπρου 1974, σε ομιλίες σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα, συλλόγους, παρουσιάσεις-εγγραφές βιβλίων, καταθέσεις στεφανιών κλπ ( περισσότερα στη συνέχεια και στα γραφεία του σύλλογό μας)

 

Θέμα «Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Βετεράνοι Κύπρου 1974»   με έδρα το σπίτι του εταίρου και ορισθέντος προέδρου της Διοίκησής της κ Αργυρόπουλου, με άλλους πέντε εταίρους»  

                                  

             Α.    Ο κ Νικόλαος Αργυρόπουλος, μετά την προσφυγή των Πανελλήνιων Πολεμικών Συλλόγων «Κομάντος 74» και «Πολεμιστών ΕΛ.ΔΥ.Κ ΄74» στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ΓΙΑΤΙ,

ο ίδιος και μερικοί εταίροι του, (Αργυρόπουλος, Δούλας, Μαδιανός και Κριθάρης) από το 2008 συνέχεια και μέχρι σήμερα, με την ιδιότητα του Προέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία και Υπεύθυνου Δημοσίων Σχέσεων αντίστοιχα των παρακάτω ανύπαρκτων Συλλόγων, Συνδέσμων, Ενώσεων όπως: Σύλλογο ή Σύνδεσμο ή Ένωση, ή Πανελλήνιο Σύλλογο ή Πολεμικό Σύλλογο «Βετεράνων Πολεμιστών Κύπρου 1974» ή «ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΚΥΠΡΟΥ 1974» ή Νομικό Πρόσωπο, με η χωρίς τη φράση «ΑΕΙ ΜΑΧΙΜΟΙ», ενεργούσαν πράξεις και γενικότερα δραστηριοποιούνταν και δραστηριοποιούνται σε Ελλάδα και Κύπρο ως εκπρόσωποι όλων των βετεράνων πολεμιστών Κύπρου 1974, (ενώ εκπροσωπούσαν και εκπροσωπούν τους εαυτούς τους έξι (6) εταίροι, που ίδρυσαν από κοινού την εταιρεία και μόνον), για θέματα, που τους αφορούν αποκόμισαν και εξακολουθούν να αποκομίζουν διάφορα οφέλη, προβολή, δόξα, φήμη, δημοσιότητα κλπ σε βάρος των πολεμιστών Κύπρου 1974 και κυρίως των πολεμιστών των πανελλήνιων Συλλόγων «ΚΟΜΑΝΤΟΣ ΄74» και «ΕΛ.ΔΥ.Κ. ΄74», προσβάλλοντας τη μνήμη των πεσόντων Ηρώων μας και παραποιώντας παράλληλα την ιστορία των συμπολεμιστών μας, Αντί να συμμορφωθεί

 

Β. άσκησε την αρ. 124362/12 Ιουλίου 2012 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και την αρ. ΑΒΜ Δ12/2452/10172/11-9-2012 μήνυση εναντίον μας (Παναγιώτη Αφάλη, Δημητρίου Σπανογιάννη, και Δημητρίου Βλαστάρη εκλεγμένων (όχι ορισθέντων) προέδρων και αντιπροέδρου των Πολεμικών Συλλόγων «Κομάντος 74» και «Πολεμιστών ΕΛΔΥΚ ΄74» αντίστοιχα, που εκπροσωπούν το 80% των πολεμιστών Κύπρου 1974 , με τις οποίες μας γνώρισε........... ότι:

Ο ίδιος, μαζί με τους κκ Αντώνη Δούλα, Ανδρέα Κριθάρη, Κων/νο Μαδιανό, Γεώργιο Καντεράκη και Κωνσταντίνο Καμζέλη, ίδρυσαν από κοινού, με το από 1-10-2007 Καταστατικό, την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «Βετεράνοι Κύπρου 1974», η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 17962/2007, με έδρα την Αγ. Παρασκευή Αττικής-Στρατάρχου Παπάγου 28, (κατοικία του κ Αργυρόπουλου), της οποίας πρόεδρος ορίστηκε ο ίδιος, με σφραγίδα αποτελούμενη από δύο ομόκεντρους κύκλους μέσα στους οποίους αναγράφεται η φράση «Βετεράνοι Κύπρου 1974» και απεικονίζεται η Κύπρος και η Παναγία Θεοτόκος (σκόπιμα δεν αναγράφονται τα διακριτικά Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπική, για να χρησιμοποιούν τον τίτλο σύλλογος , σύνδεσμος, ένωση κλπ και να προσκαλούνται ως αναγνωρισμένοι , παραπλανώντας τρίτους).

Η εν λόγω αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, (την ίδρυση της οποίας οι 6 εταίροι κρατούσαν κρυφή, αφού, όσο και να ψάξαμε, δε βρήκαμε από την ημερομηνία ίδρυσής της μέχρι σήμερα, ούτε ένα έγγραφο, το οποίο να φέρει τα διακριτικά Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Βετεράνοι Κύπρου 1974»), δεν είναι καν πολεμικός σύλλογος-σωματείο και δε νομιμοποιείται να υπαχθεί στην εποπτεία της Δ/νσης ΓΕΣ/ΔΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αφού αποκλείονται οι εταιρείες, σύμφωνα από τις διατάξεις του ΝΔ 4089/1960 περί Σωματείων νομοθεσίας, και της Περιφέρειας Αττικής και να εκπροσωπεί τους πολεμιστές της Κύπρου προς τις Αρχές (Υπουργείο Εθνικής ΄Άμυνας, Ελλάδας Κύπρου, Κυπριακή Πρεσβεία, Περιφέρειες Ελλάδας, Φορείς αυτοδιοίκησης κλπ) που συνεργάζονται με τα πολεμικά σωματεία εφέδρων, σε θέματα υποβολής αιτημάτων συμπολεμιστών μας, συμμετοχής σε τελετές, χορήγησης αδειών περιπτέρων και λοιπών ευεργετημάτων. αφού, τα μέλη της (όχι οι εταίροι) μπορεί να μην είναι Έλληνες Έφεδροι αξιωματικοί ή στρατιώτες Βετεράνοι Πολεμιστές Κύπρου 1974 και να μην κατέχουν Βεβαίωση Ζώνης των Πρόσω, (βεβαίωση πολεμιστή) της Δ/νσης Ιστορίας Στρατού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αφού σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρο 14 με τον τίτλο «Εγγραφή Μελών» του από 1-10-2007 Καταστατικού της εν λόγω αστικής εταιρίας: «Μέλη της εταιρείας μπορούν να γίνουν πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή άλλου κράτους, που έχουν αναπτύξει δραστηριότητα ανάλογη με τους σκοπούς της Εταιρείας»

Γ. Δηλαδή η επιλογή της επωνυμίας «ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΚΥΠΡΟΥ 1974», είναι παράνομη, καταχρηστική και παραπλανητική, αφού μέλη της μπορεί να εγγραφούν και μη βετεράνοι πολεμιστές Κύπρου 1974.Έτσι παραπλανήθηκαν, ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΛΩΝ (ΚΑΙ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝΤΑΙ), πέντε Κύπριοι πολίτες της Λεμεσού το έτος 2008 και αφού τίμησαν τον κ Αργυρόπουλο, ως πρόεδρο του ανύπαρκτου Συλλόγου Βετεράνων Πολεμιστών Κύπρου 1974, με τιμές αρχηγού Κράτους, στη συνέχεια , επειδή τους γνωρίσαμε, ότι δεν είναι πρόεδρος πολεμικού Συλλόγου, δεν του έδωσαν τα χρήματα του εράνου, που έγινε για τους αναξιοπαθούντες πολεμιστές Κύπρου 1974, για να τα διανείμει ως πρόεδρος όλων των πολεμιστών Κύπρου 1974, άσκησε ο ίδιος ο κ Αργυρόπουλος και ο ανύπαρκτος Σύλλογος Βετεράνοι Κύπρου 1974 εναντίον τους την αρ. 3903/ 2009 αγωγή ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Λεμεσού, με την οποία ζητάνε από αυτούς το ποσό των 500.000,00€ μέχρι 2.000.000,00 € για αποκατάσταση της ηθικής βλάβης, την οποία υπέστησαν.

Δ. Στη διάθεση των αποδεκτών για περαιτέρω ενέργειες τους και οποιουδήποτε τρίτου στοιχεία της υπόθεσης αυτής. Παράκληση σε όλους για σεβασμό της μνήμης των πεσόντων Ηρώων συμπολεμιστών μας

 


 

ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΣΑΜΕ ΑΥΤΑ:

Βίντεο Εκδηλώσεων (αποκαλυπτηρίων & παρελάσεων)