ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΟΜΑΝΤΟΣ ’74 »

ΔΕΑ (ΚΔ) Τσαμκιράνης Δημήτριος

ΔΕΑ (ΚΔ) Τσαμκιράνης Δημήτριος
ΔΕΑ (ΚΔ) Τσαμκιράνης Δημήτριος του Ματθαίου

ΑΠΩΝ! ΕΠΕΣΕ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ

ΔΕΑ (ΚΔ) Τσαμκιράνης Δημήτριος του Ματθαίου
Καβάλα