ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΟΜΑΝΤΟΣ ’74 »

Κ/Δ Γιαννάκος Στέφανος

Κ/Δ Γιαννάκος Στέφανος
Καταδρομέας Γιαννάκος Στέφανος του Θωμά
ΑΠΩΝ! ΕΠΕΣΕ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ

Καταδρομέας Γιαννάκος Στέφανος του Θωμά
Παλαιοεκκλήσιο Καρδίτσας