ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΟΜΑΝΤΟΣ ’74 »

Κ/Δ Ζησιμόπουλος Αντώνιος

Κ/Δ Ζησιμόπουλος Αντώνιος
Καταδρομέας Ζησιμόπουλος Αντώνιος του Γεωργίου

ΑΠΩΝ! ΕΠΕΣΕ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ

Καταδρομέας Ζησιμόπουλος Αντώνιος του Γεωργίου
Βάρκιζα Αττικής