ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΟΜΑΝΤΟΣ ’74 »

Κ/Δ Ηλίας Κωνσταντίνος

Κ/Δ Ηλίας Κωνσταντίνος
Καταδρομέας Ηλίας Κωνσταντίνος του Σωτηρίου

ΑΠΩΝ! ΕΠΕΣΕ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ

Καταδρομέας Ηλίας Κωνσταντίνος του Σωτηρίου
Μαρκόπουλο Αττικής