ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΟΜΑΝΤΟΣ ’74 »

Κ/Δ Κατέρος Κωνσταντίνος

Κ/Δ Κατέρος Κωνσταντίνος
Καταδρομέας Κατέρος Κωνσταντίνος του Γεωργίου

ΑΠΩΝ! ΕΠΕΣΕ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ

Καταδρομέας Κατέρος Κωνσταντίνος του Γεωργίου
Κεραμάτες Άρτας