ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΟΜΑΝΤΟΣ ’74 »

Κ/Δ Κουρούνης Σωτήριος

Κ/Δ Κουρούνης Σωτήριος
Καταδρομέας Κουρούνης Σωτήριος του Ιωάννη

ΑΠΩΝ! ΕΠΕΣΕ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ

Καταδρομέας Κουρούνης Σωτήριος του Ιωάννη
Καστάνιτσα Αρκαδίας