ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΟΜΑΝΤΟΣ ’74 »

Κ/Δ Λιγδής Χρήστος

Κ/Δ Λιγδής Χρήστος
Καταδρομέας Λιγδής Χρήστος του Λουκά

ΑΠΩΝ! ΕΠΕΣΕ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ

Καταδρομέας Λιγδής Χρήστος του Λουκά
Αταλάντη Φθιώτιδας