ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΟΜΑΝΤΟΣ ’74 »

Κ/Δ Μονιάς Αιμίλιος

Κ/Δ Μονιάς Αιμίλιος
Καταδρομέας  Μονιάς Αιμίλιος του Γεωργίου

ΑΠΩΝ! ΕΠΕΣΕ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ

Καταδρομέας  Μονιάς Αιμίλιος του Γεωργίου
Παραβόλα Αιτωλοακαρνανίας