ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΟΜΑΝΤΟΣ ’74 »

Κ/Δ Μπαρώτας Κωνσταντίνος

Κ/Δ Μπαρώτας Κωνσταντίνος
Καταδρομέας Μπαρώτας Κωνσταντίνος του Αντωνίου

ΑΠΩΝ! ΕΠΕΣΕ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ

Καταδρομέας Μπαρώτας Κωνσταντίνος του Αντωνίου
Βασιλικό Εύβοιας