ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΟΜΑΝΤΟΣ ’74 »

Κ/Δ Οικονομάκης Κωνσταντίνος

Κ/Δ Οικονομάκης Κωνσταντίνος
Καταδρομέας Οικονομάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου

ΑΠΩΝ! ΕΠΕΣΕ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ

Καταδρομέας Οικονομάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου
Ηράκλειο