ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΟΜΑΝΤΟΣ ’74 »

Λοχίας (ΚΔ) Καβροχωριανός Νικόλαος

Λοχίας (ΚΔ) Καβροχωριανός Νικόλαος
Λοχίας (ΚΔ) Καβροχωριανός Νικόλαος του Γεωργίου
Μαλεβυζίου Ηρακλείου

ΑΠΩΝ! ΕΠΕΣΕ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ

Λοχίας (ΚΔ) Καβροχωριανός Νικόλαος του Γεωργίου
Ζαρός Ηρακλείου