ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΟΜΑΝΤΟΣ ’74 »

Κ/Δ Νάκος Γεώργιος του Κωνσταντίνου

Κ/Δ Νάκος Γεώργιος του Κωνσταντίνου
Καταδρομέας Νάκος Γεώργιος του Κωνσταντίνου

ΑΠΩΝ! ΕΠΕΣΕ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ

Καταδρομέας Νάκος Γεώργιος του Κωνσταντίνου
Πλάτανος Τρικάλων