ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΟΜΑΝΤΟΣ ’74 »

  Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2641/98, του Ν. 3648/2008

  Συνέχεια των πιο πάνω σχετικών και της από 19 Μαρτίου τηλεφωνικής επικοινωνίας-συνεννόησης μας παρακαλούμε να μας ορίσετε μία συνάντηση σε χρόνο, μετά τις 3μ.μ., για να συζητήσουμε το θέμα της χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στους πολεμιστές Κύπρου, σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.
  Επικουρικά σας γνωρίζουμε ότι με το αρ. 11/26-2-2010 συνημμένο έγγραφό μας έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να συμμετέχουμε και στη χορήγηση αδειών κενών θέσεων περιπτέρων, (σχολαζόντων) και είμαστε σε αναμονή της απάντησης.

  Τέλος σας γνωρίζουμε ότι οι Σύλλογοί μας: α. Υπάγονται στην εποπτεία της Δνσης ΓΕΣ/ΔΕΠΑΘΑ, β. έχουν καταχωρηθεί στα οικεία μητρώα της Νομαρχίας Αθηνών, γ. εκπροσωπούν το 80% και πλέον των Πολεμιστών Κύπρου 1974 και διακρίνονται για τη διαφάνεια σε όλες τις ενέργειες τους, τη συμμετοχικότητα, τις δημοκρατικές διαδικασίες ανάδειξης των μελών του Δ.Σ. και των Περιφερειακών Αντιπροσώπων και στην αγωνιστικότητα για την ανάδειξη και επίλυση προβλημάτων των μελών μας και την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων μας, όπως αυτά αναφέρονται στις παραπάνω ιστοσελίδες.
  Σας ευχαριστούμε πολύ

  Με εξαιρετική τιμή

  Για τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων

  οι πρόεδροι

  «Πολεμιστών ΚΟΜΑΝΤΟΣ 74»
  Παναγιώτης Αφάλης

  «Πολεμιστών ΕΛ.ΔΥ.Κ 74»
  Δημήτρης Σπανογιάννης