ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΟΜΑΝΤΟΣ ’74 »

  Παραχώρηση δικαιώματος άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Αγωνιστές Επιχειρήσεων Κύπρου (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 37/ΦΕΚ 54/01-04-2009)

  Παραχώρηση δικαιώματος άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Αγωνιστές Επιχειρήσεων Κύπρου (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 37/ΦΕΚ 54/01-04-2009)

  PDFΠρος
  Νομαρχία Αθηνών Αθήνα 16 Μαίου 2010
  Τομέας Κεντρικός Αρ. πρωτ 39
  Δνση Αστικών Υποθέσεων

  ΘΕΜΑ «Παραχώρηση δικαιώματος άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Αγωνιστές Επιχειρήσεων Κύπρου (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 37/ΦΕΚ 54/01-04-2009)».

  Σχετικά: 1. το αρ. οικ 2089/27-4-2010 έγγραφό σας
  2. το αρ. 37/07-05-2010 έγγραφό μας
  Συνέχεια του πιο πάνω σχετικού εγγράφου σας και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, σας στέλνουμε το σχετικό δικό μας με α/α 2 και σας γνωρίζουμε ότι η παράλειψη ενημέρωσης νόμιμων Συλλόγων παραχώρησης δικαιώματος άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρων, ενδεχόμενα να δημιουργήσει προβλήματα σχετικά με τη γνώση της προκήρυξης και την αντίστοιχη ημερομηνία ισχύος και λήξης αυτής, σε σχέση με τις επακόλουθες διαδικασίες, για το λόγο αυτό και για δική σας εξυπηρέτηση, παρούσα και μελλοντική, φρονούμε ότι πρέπει να απευθυνθείτε για τους δικαιούχους του άρθρου 21 του Ν 2641/98 στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΣ/ΔΕΠΑΘΑ Πέτρου Ράλλη 1 τκ 17778 Ταύρος τηλ 210-3457717.

  Πέραν αυτών παρακαλούμε, ανεξάρτητα του ότι είμαστε ενήμεροι, για κατοχύρωσή σας να μας συμπεριλάβετε στους αποδέκτες με κοινοποίηση του εγγράφου σας στην παραπάνω διεύθυνσή μας.
  Επίσης πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι κανένας από τους αποδέκτες, που μας γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, δεν σας ενημέρωσε για την παράλειψη μας από τον πίνακα αποδεκτών και φυσικά ούτε και εμάς (με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Πολεμιστών ΕΛ.ΔΥ.Κ 1974 συνεργαζόμαστε) και πιθανόν και άλλων Συλλόγων, που γνωρίζει η αρμόδια προαναφερθείσα Διεύθυνση του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
  Άλλωστε θα χρειαστείτε και εκπροσώπους στις επιτροπές για τους οποίους πρέπει να έχετε νομιμοποιητικά στοιχεία.
  Τέλος είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι μπορούμε να σας βοηθήσουμε στα πλαίσια των κείμενων «Περί πολεμιστών Κύπρου 1974» διατάξεων.
  Σας ευχαριστούμε πολύ
  Κοινοποίηση: Γραφείο κ Νομάρχη.

  Δείτε όλες τις επιστολές εδώ.