ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΟΜΑΝΤΟΣ ’74 »

Ανθυπασπιστής Δάβαρης Γεώργιος

Ανθυπασπιστής Δάβαρης Γεώργιος
Ηρωας Ανθυπασπιστής Δάβαρης Γεώργιος, Τεχνικός ΝΙΚΗ4

ΕΠΕΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΑΤΡΙΔΑ

  • image007

Ανθυπασπιστής Δάβαρης Γεώργιος
Κορωπί