ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΟΜΑΝΤΟΣ ’74 »

  Κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των συμπολεμιστών μας που έχουν πρόβλημα με το ΦΕΚ απονομής Αναμνηστικού Μεταλλίου Κύπρου 1974

   

   

  ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΟΜΑΝΤΟΣ ’74»
  Θεμιστοκλέους 3, 2ος όροφος , 10677 Ομόνοια Αθήνα ΤΘ 3725
  Τηλ-fax γραφείου 210-3807378.
  Τηλ-fax προέδρου 210-9241222 κιν. 6934-779656
  Email: comandosamk74@gmail.com και
  ιστοσελίδα: www.comandos74.gr

  Το Διοικητικό Συμβούλιο
  Πρόεδρος: Αφάλης Παναγιώτης. τηλ 210- 9241222, κιν. 6934-779656.
  Αντιπρόεδρος: Κικής Σωτήρης. τηλ. 210 – 4003871, κιν.6932-604412.
  Γενικός Γραμματέας: Τσαγκάρης Νικόλαος. τηλ. 210-9731012, κιν. 6937-423540.
  Ταμίας: Παπαποστόλου Νικόλαος τηλ . 210- 8619585.
  Μέλη: Τσεβάς Βασίλης τηλ 210-6622529, κιν. 6932-082673.
  Σαμπατάκος Γεώργιος 210-2514842 , κιν. 6976-164643 και
  Κιουρτσόγλου Γεώργιος τηλ. 22960-53020, κιν. 6932-411113.

  Εύχεται στα Μέλη, Φίλους και Συνεργάτες του
  Καλό Μήνα

                                 Προς
  1. Συμπολεμιστές μας που έχουν πρόβλημα                                                              Αθήνα 01 Μαρτίου 2018
  με το ΦΕΚ χορήγησης Αναμνηστικού Μεταλλίου Κύπρου.                                          Αρ. πρωτ 41

               Κοινοποίηση:
  Δ/νσεις ΓΕΣ Μόνιμου Προσωπικού, ΔΕΠΑΘΑ, ΔΕΔ και ΔΙΣ

  Θέμα «Απονομή Αναμνηστικού Μεταλλίου Επιχειρήσεων Κύπρου και διορθώσεις στο σχετικό προεδρικό διάταγμα»

  Σχετικά: 1. Οι διατάξεις των άρθρου 21 ν. 2461/98 και των ΠΔ 237/2006 και Π Δ της 6-7-2007.
  2. τα αρ. 3/2-1-2004, 41/5-7-2007, 49/ 16-10-2007, 36/18-6-2008 3/18-1-2010 102/30-11-2011 και 3/19-01-2012 και πολλές άλλες επιστολές τα έτη 2013, 2014, 2015 και 2016 και σχετικά έγγραφά μας

  Αγαπητοί συμπολεμιστές σας υπενθυμίζουμε τα εξής:
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π Δ 6-7-2007 (ΦΕΚ 477/16-7-2007) η Πολιτεία νομοθέτησε τη χορήγηση ενός Αναμνηστικού Μεταλλίου επιχειρήσεων Κύπρου, μετά από πολύχρονους αγώνες των Πανελλήνιων Πολεμικών Συλλόγων «ΚΟΜΑΝΤΟΣ 74» και «ΕΛ.ΔΥ.Κ 74».
  Από την κατά αντιπαράσταση εξέταση των ονομάτων, που αναγράφονται ως δικαιούχοι:
  α. στο πιο πάνω προεδρικό διάταγμα και των ονομάτων των δικαιούχων που αναγράφονται
  β. στην από 21-30 Ιουλίου 1974 Ημερήσια Διαταγή της Α΄ Μοίρας Καταδρομών, μετά από επίπονη και συστηματική εργασία πολλών μηνών του ΔΣ του Συλλόγου μας, η οποία έπρεπε να είχε γίνει από τις συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥΕΘΑ, διαπιστώθηκαν, σε σύνολο τριακοσίων είκοσι δύο (322) πραγματικών δικαιούχων εφέδρων Καταδρομέων πολεμιστών της Α΄ (35) Μοίρας Καταδρομών, λάθη, που συνολικά εγγίζουν το 45%, και συγκεκριμένα:

  1. Ογδόντα ένα (81) συμπολεμιστές μας δεν αναφέρονται στο Προεδρικό Διάταγμα.
  2. Τριάντα εννέα (39) συμπολεμιστές μας αναφέρονται στο Π. Δ με λάθος επώνυμο ή λάθος τονισμό στο επώνυμό τους.
  3. Εννέα (9) συμπολεμιστές μας, έφεδροι Ανθγοί, δεν αναφέρονται στους έφεδρους Αξιωματικούς ως Ανθυπολοχαγοί (ΚΔ).
  4. Δώδεκα (12) συμπολεμιστές μας, που διαμένουν στο εξωτερικό, ενώ αναφέρονται στο ΠΔ, χωρίς να έχουν πρόβλημα, δεν τους στάλθηκαν οι ηθικές αμοιβές, αν και είχε ζητήσει να τις στείλει ο Σύλλογος με έξοδά του.
  5. Δεν αναφέροντα αλλαγές επωνύμων και ένας (1) αριθμός ΑΣΜ συμπολεμιστών μας
  6. Δέκα πέντε (15) αναγράφονται στο Προεδρικό Διάταγμα ως δικαιούχοι, ενώ δεν είναι.
  7. Επτά (7) αναγράφονται στο Προεδρικό Διάταγμα, ως Καταδρομείς, ενώ δεν είναι.
  και τέλος
  8. Δε συμπεριλήφθησαν, στο σχετικό προεδρικό διάταγμα, αδικαιολόγητα, ως δικαιούχοι και οι είκοσι δύο (22) Μόνιμοι Αξιωματικοί-Υπαξιωματικοί συμπολεμιστές μας της Α΄(35) Μοίρας Καταδρομών.

  Η συναρμόδια υπηρεσία ΓΕΣ/ΔΕΠΑΘΑ και η κατεξοχήν αρμόδια υπηρεσία Δ/νση Μόνιμου Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΣ για δέκα (10) και πλέον χρόνια έκανε, ό,τι ήταν δυνατόν για να μην τιμηθούν οι πολεμιστές Κύπρου.
  Κανένας αρμόδιος δεν έπραξε τίποτα περισσότερο από αυτούς τους οποίους διαδέχονταν στο εν λόγω θέμα, από το να τους αντιγράφει πιστά στην κατεύθυνση αυτή, δηλαδή δίνοντας διαχρονικά την ίδια απάντηση στο διαχρονικό αίτημά μας, για να καλύψει και να μεταφέρει μετακινούμενος, στους διαδόχους του τον αδικαιολόγητο όγκο των λαθών, (κατεξοχήν υπεύθυνη για τα λάθη ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ είναι η Δνση ΓΕΣ/ΔΕΠΑΘΑ και οι διασπαστές οικιακοί σφραγιδοπρόεδροι, όπως και για τα άλλα αιτήματά μας, που έδωσαν τα στοιχεία στην αρμόδια Δνση), που έκαναν στο αντίστοιχο ΠΔ σε βάρος μας, χωρίς ίχνος ντροπής και σεβασμού σε αυτούς, που προσέφεραν τις υπηρεσίες στην πατρίδα και πολλοί από αυτούς έφυγαν από τη ζωή και δεν έλαβαν, ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥΣ, τις αντίστοιχες τιμές, ενώ αυτοί προήχθησαν κλπ.

  Αγαπητοί συμπολεμιστές
  Σήμερα βρέθηκε, ένας αρμόδιος για τη χορήγηση των ηθικών αμοιβών αξιωματικός της Δ/νσης Μόνιμου Προσωπικού του ΓΕΣ, ο Συνταγματάρχης κ Μιχάλης Ιωαννίδης, ο οποίος, μετά από ένα τηλέφωνο του προέδρου μας, αφού είδε την εκκρεμούσα αλληλογραφία, πήρε ξανά τηλέφωνο τον πρόεδρο και του είπε «ότι το θέμα θα λυθεί με την υποβολή ΜΟΝΟ μίας αίτησης, (τα άλλα έχουν βρεθεί οίκοθεν) σύμφωνα με το νόμο, στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία σας, η πολεμική σας δράση και το αίτημά σας», σχέδιο της οποίας και μας έστειλε.
  Ο Σύλλογός μας θα στείλει την αίτηση σε όλους τους συμπολεμιστές μας, που έχουν πρόβλημα με το ΦΕΚ, (οι Αθηναίοι θα την παραλάβουν και θα τη συμπληρώσουν στα γραφεία του Συλλόγου μας, μετά από σε συνεννόηση με τον πρόεδρο), που αναφέρονται στις καταστάσεις που ακολουθούν, συμπληρωμένη με την πολεμική δράση τους και το αντίστοιχο αίτημα, το οποίο δεν είναι ίδιο για όλους, για να συμπληρώσουν ΜΟΝΟ τα στοιχεία τους, να την υπογράψουν και να την ξαναστείλουν στο Σύλλογο, ο οποίος στη συνέχεια θα συνεργαστεί με την αρμόδια υπηρεσία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
  Παρατηρήσεις:
  -Η αίτηση θα συμπληρωθεί με μικρά γράμματα, σωστή ορθογραφία και τονισμό και θα υπογραφεί από τον δικαιούχο.( δεν απαιτείται βεβαίωση γνησιότητας της υπογραφής).
  -Για τους νεκρούς στην ειρήνη έγγαμους συμπολεμιστές μας, την αίτηση θα συμπληρώσουν και θα υπογράψουν οι χήρες σύζυγοί τους.
  -Για τους θανόντες άγαμους  στην ειρήνη συμπολεμιστές μας οι γονείς τους, αν ζουν, σε διαφορετική περίπτωση η συμπλήρωση και υπογραφή της αίτησης θα γίνει από όλα τα αδέλφιά του.
  -Όσοι συμπολεμιστές έχετε πάρει τις ηθικές αμοιβές με την παρουσία σας στην «μπαχαλοτελετή» του Ιουνίου του έτους 2007 ή με μεμονωμένες ενέργειές σας (αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία – αποστολή-παραλαβή αυτών σε χρόνο μεταγενέστερο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο), θα το αναφέρετε στην αίτηση, διαφορετικά, αντί να λυθεί το πρόβλημά σας, θα γίνει δυσκολότερο.
  Οι Δνσεις του ΓΕΣ: Μόνιμου Στρατιωτικού Προσωπικού και ΔΕΠΑΘΑ στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται:
  Η μεν πρώτη
  α. να μας γνωρίσει, αν συγγενείς των πεσόντων Ηρώων συμπολεμιστών μας έχουν παραλάβει τις προβλεπόμενες από το ΠΔ ηθικές αμοιβές σε διαφορετική περίπτωση να βοηθήσει και ο Σύλλογός μας, πέραν βέβαια από τη διόρθωση των ορθογραφικών λαθών και
  β. να προβεί στις οφειλόμενες ενέργειες, τροποποίηση-συμπλήρωση του ΠΔ με τα ονοματεπώνυμα και λοιπά στοιχεία των είκοσι δύο (22) Μόνιμων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών μας, της Α΄ (35) Μοίρας Καταδρομών, γιατί ο διαχωρισμός τους από τους τριακόσιους είκοσι δύο (322) Καταδρομείς, με τους οποίους συμμετείχαν στην αεραπόβαση» «ΝΙΚΗ» και σε δύο νικηφόρες μάχες κατά των τούρκικων δυνάμεων εισβολής, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σε τρίτους, για συμμετοχή τους στο πραξικόπημα και απομείωση της προσφοράς τους, ενώ αυτοί βρέθηκαν μαζί μας ουρανοκατέβατοι στην Κύπρο τα χαράματα της 22ας Ιουλίου του 1974.
  Η δε δεύτερη
  να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τους υπόλοιπους πολεμιστές της Κύπρου, γιατί το πρόβλημα αυτό οπωσδήποτε δεν είναι δυνατό να εντοπίζεται σε ένα καλά οργανωμένο και ΑΔΙΑΣΠΑΤΟ Σύλλογο, ώστε, όταν έχουμε φύγει από τη ζωή, να μπορούν να βρουν τα παιδιά μας τη πολεμική μας ταυτότητα από κάποιο έγκυρο έγγραφο.
  Τελειώνοντας θέλουμε να ευχαριστήσουμε πολύ το Συνταγματάρχη κ Μιχάλη Ιωαννίδη, γιατί έπραξε το αυτονόητο καθήκον του, το οποίο, όμως, δεν έπραξαν, όσοι αρμόδιοι και συναρμόδιοι χειρίστηκαν το θέμα τα προηγούμενα χρόνια, (2007- 2017), δηλαδή δεν τον άφησε κληρονομιά στον επόμενο.
  Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι το παράδειγμά του θα ακολουθήσουν και άλλοι συνάδελφοί του σε οφειλόμενες εκκρεμούσες ενέργειές τους προς το Σύλλογο, απαντήσεις σε επιστολές μας κλπ.
  Τέλος θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους τους εμπλεκόμενους με τα εφεδροπολεμικά σωματεία, ότι το πρόβλημα δεν είναι ο Σύλλογος «ΚΟΜΑΝΤΟΣ 74» και το μαύρο πρόβατο ο πρόεδρός του, γιατί εμείς αγωνιζόμαστε για τα δίκαια αιτήματα των πολεμιστών Κύπρου, αλλά αυτοί, που με οποιοδήποτε τρόπο εξαπάτησαν τις στρατιωτικές υπηρεσίες, δημοσιογράφους λοιπούς φορείς και τρίτους, παρουσιαζόμενοι με την ιδιότητα του εκπροσώπου των Πανελλήνων πολεμιστών Κύπρου, εκμεταλλευόμενοι τη μνήμη των πεσόντων Ηρώων συμπολεμιστών μας, προσθέτοντας παράλληλα πρόσθετη θλίψη στους συγγενείς τους, τους αγώνες των συμπολεμιστών μας και την ιστορία μας για να αποκομίσουν ίδιο όφελος. Αυτούς να πολεμήσετε και όχι να συνεργάζεσθε μαζί τους, μετά από άνωθεν εντολή ή μη, και να στρέφεσθε, φυσικά παράνομα, εναντίον μας.

  Σας ευχαριστούμε πολύ

  Παράρτημα

  Κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των συμπολεμιστών μας που έχουν πρόβλημα με το ΦΕΚ απονομής Αναμνηστικού Μεταλλίου Κύπρου 1974

  α/α    σελ ημερ         Επώνυμο Όνομα   Πατρώνυμο                     Βεβαίωση Ζώνης Πρόσω
  1.  Δεν αναγράφονται ως δικαιούχοι στο ΦΕΚ
  1        14/4κ               Αλεξάκης Ιωάννης Γεώργιος                                                     726/11-9-03
  2         5.76               Αλεξάνδρου Ηλίας Τριαντάφυλλος                                            150/16-3-04
  3         9. -14/4λ       Αναστασίου Βασίλειος Αναστάσιος                                             4/2-1-04
  4        5.75               Αραμπατζίδης (τζής) Παναγιώτης Σάββας                                  138/9-3-04
  5        8/206             Βαλέρας Αθανάσιος Ιωάννης                                                      744/23-9-03
  6       15/4π             Βατούγιας Γεώργιος Λάμπρος                                                     1154/4-12-07
  7        8/203             Βέρρας Φίλιππος Κων/νος                                                          548/19-6-01
  8         7/139            Γαλανάκης Κων/νος Κων/νος                                                      619/10-7-01
  9       3.8                  Γατσούλης Νικόλαος Θεόφιλος                                                   745/23-9-03
  10      9/228             Γεωργακόπουλος Κων/νος Παναγιώτης                                      36/22-1-01
  11     14/4ζ               Γεωργίου Νικόλαος Ευάγγελος                                                   13/9-1-04
  12     9/248              Γιαννιού Γεώργιος Αντώνιος                                                        58/26-1-01
  13      6/109             Γιαννόπουλος Στέφανος Παναγιώτης                                           88/3-6-04
  14      10/251           Γιατίλης Γεώργιος Βασίλειος                                                        117/26-2-04
  15      7/168             Γυπαράκης Κων/νος Γεώργιος                                                    114/16-2-01
  16      14/4η             Δελλής Νικόλαος Σπήλιος                                                            728/8-11-02
  17      8/208             Θειακός Κων/νος Χαράλαμπος άγαμος
  18      8/121             Θεοδοσόπουλος Αλέξανδρος Δημήτριος                                     737/20-8-01
  19      5.77               Θεοδωρακάκος Αθανάσιος Ιωάννης                                            48/27-1-03
  20     14/4γ              Θεοδωρόπουλος Νικόλαος Κων/νος                                            14/9-1-04
  21     14/4α              Ιακωβίδης Δημήτριος Ιορδάνης                                                   476/22-6-04
  22     14/4ν               Καβακιώτης Δημήτριος Γεώργιος                                                172/7-3-03
  23     5.72                Καβροχωριανός Νικόλαος Γεώργιος νεκρός πολ.
  24     5.98                Καλλέργης Βασίλειος Στυλιανός                                                   168/12-3-01
  25     8/184              Καλλέργης Εμμανουήλ Ανδρέας                                                   563/31-7-02
  26     9/237              Καραμπατζάκης Νικόλαος Κυριάκος                                             1146/11-11-05
  27     4. 36              Καραπάνος Σταύρος Ιωάννης                                                        285/20-4-01
  28     3.1                 Κιουρτσόγλου Γέωργιος Σωτήριος                                                 733/11-7-07
  29     8/186             Κολυδάς Ιωάννης Σπυρίδων άγαμος
  30     10/290           Κουτσομπίνας Ευστάθιος Ανδρέας                                                72/5-2-01
  31      3.6                Κουτσονάκης Γεώργιος Ιωάννης                                                    88/8-2-01
  32      3/.7               Κωνσταντέλιας Ηλίας Γεώργιος                                                      560/8-5-08
  33     10/256           Λεμόνης Σωτήριος Νικόλαος                                                          791/17-11-00
  34     3γ11              Μαθιουδάκης Πέτρος Ιωάννης                                                        600/9-10-02
  35     8/205             Μακρυποδάκης Ιωάννης Νικόλαος                                                 354/30-3-06
  36     3/γ23             Μαλακωνάκης Αργύριος Αντώνιος                                                  212/23-3-01
  37    11/288            Μαλακωνάκης Αργύριος Αντώνιος                                                  212/23-3-01
  38    4. 48               Μάλαμας Δημήτριος Παναγιώτης                                                    833/8-12-00
  39    3/γ10              Μαρκάκης Νικόλαος Ευάγγελος                                                      810/26-11-09
  40    9/240              Μαυράκης Χρήστος Μιχαήλ                                                            10/9-1-04
  41   10/265             Μηλιάδης Ιωάννης Σταύρος                                                            762/30-8-01
  42   3/γ                   Μήλιος Νικόλαος Γεώργιος                                                              993/13-12-01
  43    4. 37               Μπακαρός Κων/νος Δημοσθένης                                                    113/16-2-01
  44    14/4ξ              Μπόμπολας Θεόδωρος Βασίλειος                                                   14/10-1-01
  45    9/231             Μπουτσιούλης Νικόλαος Κων/νος                                                     286/20-4-01
  46   10/274            Μύταλας Βασίλειος Δημήτριος                                                           495/10-7-02
  47    14/4ι              Νικολαΐδης Χρήστος Αναστάσιος                                                       118/26-2-04
  48    11/287           Νικολάου Δημήτριος Νικόλαος                                                           122/26-2-04
  49    14/4δ             Ντάφος Φώτιος Κων/νος                                                                    333/8-5-01
  50   10/258            Ντζούβαλης Ιωάννης Ευάγγελος                                                        26/14-1-04
  51    9/241             Ξενιτίδης Κων/νος Κλεάνθης                                                              724/11-9-03
  52   15/4σ              Ξεσφίγγης Παναγιώτης Κων/νος                                                        602/3-9-02
  53   14/4β              Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Κων/νος                                           17/9-1-04
  54   10/260            Παπαδημητρίου Γεώργιος Δημοσθένης                                             932/20-11-01
  55   15/4ρ              Παπαποστόλου Νικόλαος Κων/νος                                                    681/30-10-02
  56    14/4θ             Παρμάκης Θεόδωρος Κων/νος                                                          174/4-4-02
  57    3.. 12             Παύλου Δημήτριος Χρήστος                                                               18/9-1-04
  58   15/4τ               Παχούλης Παχούμιος Νικόλαος                                                          209/24-3-03
  59    9/217             Πεδιαδίτης Εμμανουήλ Νικόλαος                                                        489/8-7-02
  60    6/137             Πετρόπουλος Βασίλειος Ευάγγελος                                                    540/18-6-01
  61     6/101             Ράπτης Αριστείδης Αθανάσιος                                                           973/7-12-01
  62    11/286           Σαλούστρος Σπυρίδων Εμμανουήλ                                                     982/5-10-07
  63    14/4ε             Σάπικας Παναγιώτης Κων/νος                                                             57/29-1-04
  64    8/204             Σαραντάρης Εμμανουήλ Θωμάς                                                        ………………
  65    9/218             Σεβαστός Σπυρίδων Αναστάσιος                                                         628/9-9-02
  66    15/4φ             Σερέτης Αλέξανδρος Κυριάκος                                                            62/31-1-01
  67    7/140             Σιαβάλας Γεώργιος Αθανάσιος                                                            739/20-8-01
  68    7/138             Σφακιανάκης Εμμανουήλ Γεώργιος άγαμος
  69    10/282           Τατσάκης Χρήστος Ευάγγελος                                                             864/11-12-03
  70    7/155             Τερζάκης Κων/νος Νικόλαος                                                                763/30-8-01
  71    9/245             Τζάμος Θεόδωρος Ηλίας                                                                     751/20-11-02
  72    5.74               Τζατζιμάκης Γεώργιος Ιωάννης                                                            5/11-1-2010
  73    8/185             Τζουμάνης Παναγιώτης Αθανάσιος                                                     290/14-4-03
  74    14/4κ             Τζουμέρκας Αστέριος Απόστολος                                                       16/9-1-04
  75    10/271           Τρελλός Γεώργιος Ευστράτιος                                                            877/9-8-06
  76    15/4υ             Τσαγκάρης Νικόλαος Γεώργιος                                                           15/9-1-04
  77    4.37               Τσομπανούδης Αθανάσιος Λάμπρος                                                  339/15-4-05
  78    7/156            Τσουρακάκης Χαράλαμπος Νικόλαος                                                  77/5-2-01
  79    3.9                Φαρσαράκης Μιχαήλ Κων/νος                                                             699/29-6-07
  80    15/4ο            Χολής Γεώργιος Νικόλαος                                                                    285/26-4-02
  81     6/136           Χριστοδούλου Βασίλειος Δημήτριος                                                     963/4-12-01

  2. Αναγράφονται με λάθος τονισμό στο επώνυμο
  1    7. -3/15    Αμπράζης Γεώργιος Αχιλλέας                                                                     12/9-1-04
  2    7/196       Γαϊδατζής Χρήστος Νικόλαος                                                                       42/22-1-01
  3    3.22         Γκαραμάτσας Δημήτριος Αντώνιος                                                              482/5-6-01
  4    9/234      Δούβρης Θωμάς Νικόλαος                                                                           709/1-11-02
  5    8/198      Ζαρκάδας Δημοσθένης Νικόλαος                                                                 780/11-9-01
  6    2. 13       Καρασαΐας Χρήστος Αλέξανδρος                                                                 1/11-1-2010
  7    5.71        Κικής Σωτήριος Αθανάσιος                                                                           752/27-8-01
  8    8/210      Κισσάς Ηρακλής Νικόλαος                                                                            766/4-12-02
  9    5. 83       Λαγός Χρήστος Βησσαρίωνας                                                                       325/3-5-01
  10  6/118      Λιγδής Χρήστος Λουκάς νεκρός πολ.
  11  2. 17       Λιόντης Βασίλειος Νικόλαος                                                                           11/11-1-02
  12  4. 28      Μακρίνας Φραντζέσκος Θεόφιλος                                                                  1415/28-12-05
  13  5/100     Μαρής Ιωάννης Γεώργιος                                                                               152/16-3-04
  14  4. 34      Μενύχτας Αχιλλέας Νικόλαος                                                                          8/10/2/2013
  15  9/232     Μούντριζας Παναγιώτης Λυκούργος                                                               750/20-11-02
  16  4. 55      Νάτσας Γεώργιος Θωμάς                                                                                294/14-4-03
  17  5. 96      Πατητάρας Δημήτριος Αντώνιος                                                                      49/27-1-03
  18  4. 54      Ρεΐζης Περικλής Ευάγγελος                                                                             5/9-1-04
  19  7/158     Ριζάς Γεώργιος Σπυρίδων                                                                               34/25-1-02
  20  3. 13      Σαμούρκας Αργύριος Βασίλειος                                                                      111/27-2-02
  21  4.39       Σίδερης Ιωάννης Σάββας                                                                                834/8-12-01
  2α . Αναγράφονται με λάθος επώνυμο
  1   9/245     Γαλαχουσίδης Κων/νος Μιλτιάδης                                                                   875/9-8-06
  2   8/209     Καλλιαντέρης Θεόδωρος Κων/νος                                                                  1089/16-11-07
  3   5. 90      Καρπόζηλος Αλέξιος Γεώργιος                                                                        795/13-9-01
  4   9/238     Κοντογιάννης Γεώργιος Δημήτριος                                                                  27/21-1-02
  5   5.92       Κούμλελης Γεώργιος Σωτήριος                                                                        227/8-4-04
  6   5.91       Μπάζιος Δημήτριος Γεώργιος                                                                          974/7-12-01
  7   9/239     Ξυπολιτάκης Κων/νος Γεώργιος                                                                      679/3-10-02
  8   9/216     Πρινιανάκης Στυλιανός Εμμανουήλ                                                                 νεκρός πολ.
  9   6/123     Ρέστας Νικόλαος Κων/νος                                                                               371/22-1-01
  10 10/275   Σπετσιωτάκης Δημήτριος Ευστράτιος                                                              32/22-1-01
  11 10/262   Τέλλογλου Ιωάννης Πρόδρομος                                                                       50/27-1-03
  12  8/197    Τζελάτης Αριστείδης Αντώνιος                                                                         119/26-2-04
  13  6/101    Τζουράς Σωτήριος Ιωάννης                                                                              νεκρός πολ.
  14  6/126    Τσαμκιράνης Δημήτριος Ματθαίου                                                                   νεκρός πολ.
  15  2.20      Τσιγγενόπουλος Φαίδων Απόστολος                                                                9/9-1-04
  16  10/249  Τσιτσιριδάκης Αντώνιος Ευστράτιος                                                                 6/11-1-2010
  17  3/α22    Χατζηκων/νίδης Ιωάννης Αντώνιος                                                                  734/17-8-01
  18  7/151    Χελιώτης Μιχαήλ Αθανάσιος                                                                            171/7-3-03

  3. Δεν αναγράφονται ως Καταδρομείς (ΚΔ) οι έφεδροι Ανθγοί
  1  2.15     Αποστολάκης Χαράλαμπος Ελευθέριος                                                             38/22-1-01
  2  2–13   Καρασαΐας Χρήστος Αλέξανδρος                                                                       1/11-1-2010
  3  2.19    Κρικέλης Πέτρος Βασίλειος                                                                                 9/25-01-13
  4  2–17   Λιόντης Βασίλειος Νικόλαος                                                                               11/11-1-02
  5  2. 14   Λουράκης Τηλέμαχος Ιωάννης                                                                           126/14-2-05
  6  2. 18   Μαντάς Χαράλαμπος Ιωάννης                                                                           16/19-1-10
  7  2. 16   Σαλούρος Κων/νος Δημήτριος                                                                            601/3-9-02
  8  3/α21 Τσαγκαράκης Δημήτριος Εμμανουήλ                                                                  111/16-2-01
  9  3/α22 Τσιτσιριδάκης Αντώνιος Ευστράτιος                                                                    6/11-1-2010

  4. Συμπολεμιστές στο εξωτερικό χωρίς πρόβλημα
  1   5.70 Ελευθεριάδης Γερβάσιος Ισαάκ                                                                            8/9-1-01
  2   4.35 Δημητρίου Ιωάννης Θεόδωρος                                                                             288/14-4-03
  3   8/200 Ζωγραφόπουλος Κοσμάς Στέφανος                                                                   105/15-2-01
  4   4.57 Ηλιάκης Ζαχαρίας Νικόλαος                                                                                  292/14-4-03
  5   8/211 Κεσκίνης Πασχάλης Αθανάσιος                                                                           98/25-2-10
  6   4. 63 Μαυρουδής Γεώργιος Εμμανουήλ                                                                        301/13-5-02
  7  10/251 Μίνης Ευάγγελος Χρήστος                                                                                  293/14-4-03
  8  10/264 Μοναστηράκης Εμμανουήλ Ιωάννης                                                                  40/23-02-2012
  9  10/252 Νικολάου Θεόδωρος Δημήτριος                                                                          289/14-4-03
  10 4. 31 Σαϊσανάς Βασίλειος Ευθύμιος                                                                               295/14-4-03
  11  8/176 Σιωπίδης Γεώργιος Ιωάννης                                                                                807/19-9-01
  12  9/229 Τόττας Τριαντάφυλλος Χρήστος                                                                           296/14-4-03

  5. Διάφορα
  αλλαγή επωνύμου ο ίδιος δύο φορές κλπ
  1 7/149 Κρυούσης Θωμάς Τραϊνός                                                                                     862/15-10-01
  (Κρυοσλής)
  Αλλαγή επωνύμου από Ξεφτύλης σε Κωνσταντίνου
  Παλιά και νέα εγγραφή ο ίδιος δύο φορές
  2 5. 69 Κωνσταντίνου Κων/νος Ευάγγελος                                                                         9/9-1-01
  Κωνσταντίνου Κων/νος Ευάγγελος                                                                                     9/9-1-01
  Λείπει ο Αριθμός Στρατιωτικού Μητρώου
  3 10/253 Ρούβαλης Χρήστος Παναγιώτης                                                                          667/10-10-00
  α. Με λάθος επώνυμο και β. παράλληλη αναγραφή και στους ζώντες
  4 2.20 Τσαμκιράνης Δημήτριος Ματθαίου νεκρός πολέμ.
  Τσακμιράνης Δημήτριος Ματθαίος

  6. Μη δικαιούχοι
  1   13/7η1 Βαχαβιόλος Ηλίας Ιωάννης
  2   12/8γ22 Γκόγκας Δημήτριος Εμμανουήλ
  3   12/8γ21 Κόκκινος Ευάγγελος Γεώργιος
  4   12/8γ25 Μαρινιέρος Νικόλαος Ιωάννης
  5   12/8γ26 Οικονόμου Ηρακλής Βλάσιος
  6   12/7β1 Πεχλιβανίδης Ευστάθιος Γεώργιος
  7   11/8γ6 Σάλλας Κωνσταντίνος Φώτης
  8   12/7α2 Σαράντης Βασίλειος Δημήτριος
  9   12/8γ17 Σεπέρας Στέργιος Χρήστος
  10 12/8γ17 Στράτας Χριστόδουλος Ιάκωβος
  11 13.8 Συμεών Λάμπρος Γεώργιος
  12 13/7η8 Τανίδης Χρήστος Κωνσταντίνος
  13 13/7η9 Τσομπανίδης Χρήστος Αναστάσιος
  14 12/7γ2 Τσούρτης Κωνσταντίνος Αθανάσιος
  15 12/7ε1 Χνάρης Ηλίας Γεώργιος

  7. Δεν είναι καταδρομείς Α΄ Μοίρας Καταδρομών
  1 Διαμαντής Ευάγγελος Αθανάσιος
  2 Κατσαρός Αντώνιος Γεώργιος
  3 Κουτσανδρέας Γεώργιος Παναγιώτης
  4 Κολούρης Θεόδωρος Ιωάννης
  5 Κουτσοπέταλος Ιωάννης Χρήστος
  6 Μεσσήνης Παναγιώτης Βασίλειος
  7 Μπίνος Νικόλαος Πέτρος
  8 Μπούρμπος Κωνσταντίνος Δημητρίου
  9 Φιλίππου Χρήστος Κωνσταντίνος

  Άγαμοι θανόντες σε ειρήνη, πριν την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν 2461/98
  1   8/203 Βέρρας Φίλιππος Κων/νος                                                                                  548/19-6-01
  2   9/237 Θειακός Κων/νος Χαράλαμπος
  3   8/208 Καραμπατζάκης Νικόλαος Κυριάκος                                                                   1146/11-11-05
  4   8/186 Κολυδάς Ιωάννης Σπυρίδων
  5   7/138 Σκοτίδας Ιωάννης Γεώργιος
  6   7/161 Σφακιανάκης Εμμανουήλ Γεώργιος
  7   8/180 Τσαλπαράς Αναστάσιος Δημήτριος
  8   8/189 Τσιγαρίδας Θωμάς Γεώργιος
  9   3.17 Χριστογιάννης Ταξιάρχης Κων/νος                                                                         38/25-1-02
  10 4.38 Χρονιάρης Γεώργιος Εμμανουήλ

  8. Αξιωματικοί Α΄ (35) Μοίρας Καταδρομών
  1   2–1 Παπαμελετίου Γεώργιος Βασίλειος
  2   2–2 Αβραμίδης Αγγελος Δημήτριος
  3   2–4 Κυριάκος Δημήτριος Γεώργιος                                                                               719/8-10-09
  4   2–3 Μανουράς Βασίλειος Γεώργιος
  5   2–6 Κιουτσούκης Ιωάννης Φώτιος
  6   2–5 Μπαραμπούτης Γεώργιος Αντώνιος
  7   2–8 Κολοκοτρώνης Πλάτων Θεόδωρος                                                                        389/3-6-04
  8   2–9 Ντούβας Νικόλαος Αχιλέας
  9   2–7 Ρούκας Δημοσθένης Ευστάθιος                                                                             515/8-6-01
  10 2–11 Μπένος Σταύρος Γεώργιος                                                                                   80/11-2-2010
  11 2–10 Φθενός Βασίλειος Δημοσθένη
  12 15–5 Κοσκινάς (ΥΓ) Κων/νος Χρήστος                                                                         152/16-3-04
  13 14/α2 Κοϊμτζόγλου Κων/νος Ηλίας                                                                                 90/9-2-01
  14 14/α1 Κοϊμτζόγλου Νικόλαος Ηλίας                                                                                716/9-9-03
  15  2–12 Σιακαβέλλας Ηλίας Σπυρίδων                                                                              756/2-10-03
  8α. Υπαξιωματικοί Α΄ (35) Μοίρας Καταδρομών
  16  3–24 Αποστολόπουλος Παύλος Αθανάσιος                                                                 233/28-3-05
  17  3/β4 Ευαγγέλου Θωμάς Ιωάννης                                                                                 415/4-6-02
  18  14/α3 Ιακωβίδης Γεώργιος Στέφανος                                                                           877/20-10-01
  19  3/β5 Καραΐσκος Γεώργιος Ευάγγελος                                                                          151/16-3-04
  20  3/β3 Λίτσας Δημήτριος Ανδρέας                                                                                   143/6-3-01
  21  3/β1 Πρίσκας Χρήστος Θεόδωρος                                                                                775/6-9-01
  22  3/β2 Τσιλιώνης Λάμπρος Σωτήριος                                                                              875/19-10-01

                                                                                                         Τέλος